BOX svarar

I januari i år publicerade GP två insända artiklar på kultursidorna, den första skriven av konstnären Stefan Karlsson och den andra av galleristerna Pontus Hammarén, Ulf Påhlsson och Paul Thomassen. I dessa båda insändare beskrev artikelförfattarna sin syn på Göteborgs konstscen, och vilka problem de upplever med den. Eftersom artiklarna innehöll felaktiga formuleringar riktade mot […]

From now on

Linn Sjöstedt och Päivi Koskinen

From now on är en duoutställning med konstnärerna Linn Sjöstedt (SE) och Päivi Koskinen (FI) som kretsar kring vardagens upprepningar och absurditet. De båda konstnärerna möts i en betraktelse av det återkommande i människors liv. Våra vanor, rutiner, löften, förhoppningar och mål presenteras i ett gränsland mellan frustration och komik.  Titeln From now on refererar […]

Before I Die I Shall Bake a Museum

Louise Waite

Finissage söndag den 9e februari. Bröd och samtal med Louise Waite och Rickard Eklund. KL 14.00 Sedan ett par år tillbaka har konstnären och projektledaren Louise Waite utforskat länkarna mellan museibyggnader, brödtradition och ritual. Genom det pågående projektet ” Before I Die I Shall Bake a Museum” utforskar hon vilka byggnader som finns för konsten […]