I Detta Land, Kamrat (en kollationering)

Annika Lundgren

I Detta Land, Kamrat (en kollationering) är ett läsverk som framförs av tre röster och tre kroppar i en scenografi. Relationen mellan läsningarna, som fyller rummet på söndagar, och den under övrig tid övergivna scenografin tematiserar det glapp mellan form och innehåll som är verkets huvudsakliga frågeställning: var finns det politiska i politiken idag?

I Detta Land, Kamrat oscillerar mellan det sakliga och det poetiska och behandlar längtan efter den politiska visionen i en allt mer marknadsstyrd och populistisk samhällsdiskurs. Är nostalgi och melankoli potentialer eller riskmoment i politiken? Och hur ser möjligheterna ut för att staka ut en kollektiv riktning framåt i dagens klimat?

Manuskriptet tar utgångspunkt i arbetardikter från svenskt 1900-tal, politiska uttalanden från folkhemstiden, fragment från samtida opinionstexter, essäer och artiklar samt olika typer av material från riksdagens hemsida. Resultatet är en fragmentarisk komposition i tre delar som delvis består av redan existerande texter som på olika sätt ställs mot varandra och skapar nya utsagor  och delvis av nya texter som genererats i mötet mellan dem.

Huvudtiteln är hämtad från Svante Forsters dikt med samma namn från 1976. Begreppet ”kollationering” i undertiteln refererar till det stadium i en teateruppsättning då rollerna fördelas och manuset för första gången läses igenom av ensemblen. I detta sammanhang syftar uttrycket på det passionsfria sätt på vilket den bitvis känslopräglade texten framförs; ett tillvägagångssätt som ansluter sig till verkets tema.

Läsningarna äger rum på Galleri Box den 4:e, 11:e, 18:e och 25:e oktober. Dessa datum öppnar galleriet klockan 12 och läsningarna startar klockan 13. De efterföljs av ett informellt samtal med konstnären för den som vill. På grund av rådande omständigheter är maxpubliken 12 personer per läsning och kräver platsbokning. Detta görs genom att maila till: registrer@galleribox.se

Under mellanliggande tid är utställningen/scenografin öppen för besökande tisdag-fredag 13-17 samt lördag 12-16

medverkande manuskript och scenografi: Annika Lundgren

textframförande: Tove Posselt, Ellen Skafvenstedt och Annika Lundgren

Annika Lundgren är konstnär och undervisare, för närvarande baserad i Göteborg.

Publikationer och filer