Skytteföreningen Sierra

Andreas Sandberg och Adam Haugbak