Johan Österholm – The Stars Below 

Johan Österholm

Under fyra och en halv miljard år har Jorden formats till den planet vi idag känner. Om en hade kunnat kartlägga de förändringar som skett på planetens yta och sett hur den genomgått gradvisa geologiska förändringar—kontinenternas långsamma förflyttning, framväxten av bergsmassiv och havsnivåns förändring—så hade ett förlopp varit mer eller mindre oförändrad: det konstanta pendlandet […]

Info om OPEN CALL 2022

Ansökan till OPEN CALL för 2022 öppnade 17 mars. Information och ansökningsformulär finns på Galleri BOX Open Call-hemsida.