Lean Sic Sigma

Fanny Wickström

Lean Sic Sigma är en icke vägledd metod som syftar till att försämra processer genom att aldrig eliminera avfall och defekter. Den är motsatsen till den hala bänken på en flygplats som vill få dig att skynda vidare och lämna plats för nästa kund, och den hånar dina desperata försök att använda varje utrymme för maximal effektivitet. Lean Sic Sigma slösar vilt med tid, missbrukar kunskap och täljer alltid med en slö kniv. Den är trasslet av anonyma sladdar under en hot-desk på din nu flexibla arbetsplats.

Lean Sic Sigma är befolkad av artefakter som existerar någonstans i gränslandet mellan form, funktion och vits. De lämnades kvar i den öppna planlösningen när planen kom att inkludera både in och utsidan. Trots att jag kämpar för att minnas objektens användningsområde och betydelse så lämnar de mig med en bekant känsla, som lukten av McDonald’s eller det rostiga vattnet från en insjö jag inte badat i sedan barndomen.

Fanny Wickströms konstnärskap kretsar kring kommodifieringen av kroppar och erfarenheter och hon är intresserad av vårt samhälles fixering vid framgång och prestation. Hennes arbete utforskar bristen av balans mellan arbete och fritid, hur stor del av “vår” identitet som är, medvetet eller omedvetet, knuten till arbetet vi utför, samt hur en kan uttrycka känslor av alienering eller missnöje och samtidigt verka inom ett system byggt på entreprenörskap och självförverkligande.

Fanny Wickström (f.1986 i Stockholm) bor och arbetar i Glasgow, UK.

www.fannywickstrom.se