Sketches for a Universe

Maja Droetto

Maja Droetto arbetar rumsligt i stora format med enkla industriella material. Hennes verk handlar om att öppna upp människans synfält och perception, genom att bryta sig in i ovana skikt av verkligheten. Droetto beskriver detta som att uppehålla sig i forntid, framtid och tidlöshet, i havens djup och yttre rymden, under civilisationens fernissa och inne […]

Release Paletten

Palettens chefredaktör Sophie Allgårdh introducerar temanumret Konst och kontrovers. Konstnärerna Pär Darell och Josefina Posch berättar om utställningen Kåt A4, som invigdes på Galleri Box i somras och som nu vandrat vidare till Paletten. Detta följs av ett öppet samtal om konst, censur och provokation. Missa inte specialerbjudanden på prenumeration och lösnummer under kvällen. Om […]

Minimal Histories – Historias mínimas

Visning av spansk videokonst på Galleri Box i samarbete med Instituto Cervantes 24 september kl. 19.00 I år firar bokmässan sitt 25-årsjubileum med att sätta Spanien och spanskan i fokus. I samband med detta visas nio spanska videoverk på Galleri Box. “Historias mínimas” är ett urval videoverk som utställningscurator Montse Badia från Barcelona har gjort […]

Luis Jacob

Som en av huvudarenorna för Göteborgs internationella konstbiennal presenterar Box under hösten Luis Jacob, med vernissage på lördag 5 september.

KÅT A4 – Grupputställning

Box presenterar grupputställningen KÅT A4, till vilken vi som curatorer, Pär Darell och Josefina Posch, valt att bjuda in hälften av konstnärerna var. De inbjudna konstnärerna har vid inbjudan fått ordet kåt att förhålla sig till och ombetts skapa ett verk som ryms på ett vanligt 80 grams A4-papper. Bortsett från dessa två anvisningar har […]

Hadda Fjóla Reykdal & Anna Wignell

Anna Wignells arbeten kretsar kring frågor som rör tiden, rummet och verket. Genom främst installationer refererar hon till den digitala bilden och det digitala videomediet. Hon intresserar sig för hur vi producerar verklighet och hur vi upplever det digitala videomediet som en sanningsbärare samt hur vi tolkar vår omgivning. I flera av Wignells verk är […]

Capricous presents: Tender Love and Care

Melanie Bonjao, Sam Falls, Kinga Kielczynska, Katherine Wolkoff och Curator: Sophie Mörner

”These works invite us to listen to their stillness, arriving at the place you can hear it. These are sanctuaries where bodies have stopped, and felt something. They are fearless places, where the mist, and the darkness dwell. These places are about dreams, the endless presence of continual dreaming. These are fragments of places that […]

Nocturne

Lisa Jeannin

I Lisa Jeannins animationer byter rummen plats och tiden kan spelas fram och tillbaka. De fiktiva berättelserna korsar varandra och lager av världar presenteras parallellt. Som betraktare identifierar vi oss med de animerade djuren medan de kroppsligt människolika karaktärerna framstår som något mer främmande. På Galleri Box presenterar Jeannin filmerna ”Korsning/The Crossing” (2006) och ”Nocturne” […]

The Politics of Colour

Monika Marklinger och Johan Waerndt

The Politics of Colour tar utgångspunkt i utvecklingen av färg-TV-systemen under 50- och 60-talet. Dåtidens beslutsfattare valde, istället för att samarbeta, att utveckla tre olika färg-TV-system (NTSC, SECAM och PAL) vars spridningsområden tydligt speglade såväl de båda supermakternas positioner som olika koloniala intressen – osynliga revirmarkeringar som utgör en realitet än idag. I likhet med Internet beskrivs ofta eterburen media som ett gränslöst, fiktivt rum.