The Politics of Colour

Monika Marklinger och Johan Waerndt

Galleri Box inleder året med att presentera Monika Marklingers och Johan Waerndts The Politics of Colour.

The Politics of Colour tar utgångspunkt i utvecklingen av färg-TV-systemen under 50- och 60-talet. Dåtidens beslutsfattare valde, istället för att samarbeta, att utveckla tre olika färg-TV-system (NTSC, SECAM och PAL) vars spridningsområden tydligt speglade såväl de båda supermakternas positioner som olika koloniala intressen – osynliga revirmarkeringar som utgör en realitet än idag. I likhet med Internet beskrivs ofta eterburen media som ett gränslöst, fiktivt rum. I The Politics of Colour ställs detta synsätt på ända. Tvärtom avslöjas hur den eterburna tekniken använts som en högst konkret faktor i ett maktpolitiskt spel.

Den tredelade videoinstallationen producerades för utställningen There is no borders… på konsthallen Galerie im Taxispalais, Innsbruck 2007. Verket har screenats i samband med Olivia Plenders utställning Information, Education, Entertainment på Marabouparken. På galleri Box visas nu ”The Politics of Colour” för första gången i Sverige i sin helhet.

Monika Marklinger lånar ofta sina uttryck från den politiska scenen. I höstas ställde hon ut tidningsnyheter i form av bildspel på galleri Flach+Thulin, Stockholm. I verket Struggle for a Global Soul II visades en och samma världsnyhet, som exempelvis Saddam Husseins dödsdom, Kim Jong Ils kärnvapenprovsprängning etc, i en mängd versioner på 30 olika språk. En alternativ form av historieskrivning där frågan om mångfald kontra global monokultur ställdes på sin spets. På samma utställning visades även den närmast encyklopediska sviten Reactionary Times. I detta verk uppdateras frågor om marxismens betydelse för ett globalt motstånd på samma gång som en minnesbank över 1900-talets revolutionära estetik växer fram. Reactionary Times publicerades för första gången i den rysk-engelska tidskriften Chto Delat/What Is To Be Done (del av Documenta Magazine Table, Kassel 2007).

Johan Waerndt undersöker olika typer av systembyggen och sociala strukturer. Just nu arbetar han bl a med en omfattande interaktiv installation/utsmyckning till Boo Folkets Hus i Stockholmsförorten Orminge. I höstas var han aktuell med verket Descending Rocinha, en alternativ nedstigning genom Brasiliens största favela, Sida Urban, Stockholm samt utställningen Informal Cities, Dieselverkstaden, Nacka. Han organiserade även workshopplattformen 300 Personer, 30 dagar och en svart 3:a i Huddinge (med Janna Holmstedt, Anna Högberg & Johan Tirén) där konstnärer, politiker och andra aktörer diskuterade framtidens samhälle i relation till regional stadsplanering. Johan Waerndt är anställd som konstnär på Region- och Trafikplanekontoret med särskilt fokus på RUFS 2010 (Region och utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010).

Vernissage nu på fredag 9 januari kl. 18-21.