Jan Lütjohann

Jan Lütjohann

Whoever carries something becomes one with the thing being carried. Bodies that evolved to move themselves lightly through the landscape are straining with packs, bags and parcels. At once enabling and burdening, the objects at the center of these endless logistics are both making our lives possible and weighing us down. The exhibition takes up […]

Skytteföreningen Sierra

Andreas Sandberg och Adam Haugbak

Skytteföreningen Sierra är ett nystartat konstnärligt projekt på initiativ av Andreas Sandberg och Adam Haugbak. Föreningen vill utforska hur samhällen, bildkonst och annan bildkonsumtion kan inordnas i skyttets logik av siktande och strategisk positionering. I projektet sammanförs berättande med material och aktiviteter knutna till skyttet som kulturell företeelse.

Performance-vecka

BOX

BOX arrangerar årligen en sammanhängande serie av performances, ofta på sommaren men i år tar detta plats under hösten. Programmet cureras av medlemmar ur BOX styrelse och presenteras via BOX sociala medier, nyhetsbrev och hemsida. Tidigare år har BOX via performanceveckan presenterat Sparkplug (Kolbrún Inga Söring och Sam Message), Rasmus Raphaëlle Östebro, Kanslibyrån, Pernilla Ljungkvist, […]

Erika Stöckel

Erika Stöckel

Stöckels arbete startar i den egna kroppen och identiteten. Utifrån det undersöks maktstrukturer och hur normer skapas om hur en kropp ska se ut. Stöckel arbetar med keramik som huvudsakligt material och av leran modelleras organiska former som relaterar till kroppen – tunga magar, slutna kroppsöppningar och veck.

BOX SKYLTNING

BOX

BOX Skyltning tar ett steg ut från det vanliga utställningsrummet och använder gallerirummets skyltfönster som projektionsyta eller utställningsplats. Istället för att ha galleriet upplyst på en mörk gata så mörklägger vi den vita kuben och bjuder in konstnärer att visa konst för de personer som passerar på gatan utanför.  Programmet cureras av medlemmar ur BOX […]