Här i evig blåst

Jonna Hägg

“Jag känner ett lugn och en samhörighet med naturen och skogen. Det är skogsläkande, eller vad man ska säge, att det är att vare i naturen. Jag har varit med i den här skogen sen jag var fem år och nu är jag sextioåtta år, så det är klart att jag känner en tillhörighet med […]

Magnhild Opdøl

Magnhild Opdøl

När du är i naturen, som jag har varit mycket mer under det senaste året, känner du dig ofantligt liten och på nåd av naturen för din överlevnad. En stad, som Göteborg, känns som mest några århundraden gammal; i naturen är du på geologisk tid och ditt eget liv är bara en fläck. Jag har […]