BLAST FROMTHE PAST

Cecilia Sterner

BLAST FROM THE PAST är en serie experimentella installationer som utforskar vår minnesförlust och oförmåga att se helheten. De byggs med papper,tejp, video, diverse upphittat material och anpassas efter platsen. En röd tråd genom Cecilias arbete är människans olika tillkortakommanden och illusioner. Det handlar om perception, om att betrakta omgivningen utifrån sitt eget universums mittpunkt, de […]