Bortom er Värld

Jacqueline Forzelius

Finns det rum du kan, men inte borde eller vågar besöka? En miniatyr av ett rum står i relation till en ide om en värld, och kan därför aldrig vara kontextlös. Rummet kan försöka ge oss ett perspektiv eller ett djup av förståelse som lättare kan nås när man zoomar ut och får se mer […]

Cash BOX

Cash BOX

Välkommen på vernissage!