Johan Lundin – Pool World

Johan Lundin

Välkommen på vernissage 23/8 kl 17-20.

Vatten är fängslande. Levande varelser dras till vatten och bosätter sig ofta där det finns tillgång till vatten, det ger liv och är livsviktigt för överlevnad. Lika livgivande, lika förödande kan vattnet också vara.

PoolWorld utgår ifrån en föreställd verklighet där fiktiva delfiner driver en temapark där det arrangeras uppvisningar av människor när de gör konster och rör sig i vatten. Siluetter, mimik och situationer från människornas tillvaro återges i utställningen i form av hundratals keramikskulpturer formade utifrån de fiktiva delfinernas perspektiv. Människan tycks njuta av och dras till vatten, men hör inte hemma i vattnet, i PoolWorld är människan satt i en värld som inte är anpassad för dess livsform. 

Johan Lundins PoolWorld är en installation med estetiska influenser från miljöer som återfinns i mänskliga äventyrsbad och miljöer med konstruerad växtlighet. Installationen innehåller ett videoverk som ger besökare möjlighet att interagera med utställningen.

Om Johan Lundin

Johan Lundin arbetar med performance och installationer och har tidigare iscensatt bland annat flera olika fiktiva resebyråer, en inverterad djurpark och ett spa. Det fiktiva och konstruerade är ständigt närvarande i Johan Lundins arbete, likväl som jämförelser mellan olika typer av vardagliga roller.

PoolWorld har vuxit fram som en del av performanceverket Human World som Johan Lundin har iscensätt sedan 2021. Human World är ett inverterat zoo. De fiktiva djuren som driver zooparken studerar människor, matar och försöker interagera med människorna. Johan Lundin använder ofta humor för att undersöka och hitta dolda strukturer eller rörelse- och aktivitetsmönster i offentliga miljöer och vardagssituationer. Genom att vända på perspektiv eller roller så som exempelvis mellan människa och djur kan mänskliga beteenden synliggöras som både groteska och gulliga på samma gång. 

Human World har bland annat visats på Platform i Vasa, Finland 2021, Telemark Kunstsenter i Skien, Norge 2022, Malmö Kostmuseer, Malmö 2022, Scaniabadet i Malmö 2022, Augustenborgs torg i Malmö 2023 och Botulfsplatsen i Lund 2024.