Tidigare Workshops

2018

Under hösten 2018 prövade Galleri BOX en utvidgning av sin pedagogiska verksamhet genom att erbjuda skolor i kranskommuner till Göteborg ett paket innehållande bussresa, visning av utställning, workshop samt en för utställningen specialformulerad lärarhandledning. Satsningen är tänkt att öka tillgängligheten till konst och kultur för barn på skolor i gles- och landsbygd. Den 23 oktober fick BOX och utställningen Facts of Life av Artist Collective Kunst (5/10-4/11 2018) besök av två sjätteklasser från Stenungsunds kommun.

Scrolla ner till slutet av sidan för att se lärarhandledning i form av nedladdningsbar pdf.

2017

Workshop: Illusion

Datum: torsdagen den 2 mars
Tid: 1,5 h, dagtid
Plats: Fritidsagenturen, Kastellgatan 8, Göteborg.
Målgrupp: Grundskola åk 4 – åk 9 samt Gymnasieskola åk 1 – åk 3
Begränsat antal platser: 16 personer
Föranmälan krävs senast 27 februari till pedagogik@galleribox.se

Bildpedagogerna Sara Mårtensson och Micaela Kevic välkomnar elever till Galleri BOX´s workshop i Fritidsagenturens lokaler. Under en experimenterande workshop utforskar deltagarna lerans möjlighet till att uttrycka materiella illusioner. Ett utforskande som inkluderar studier av yta, struktur, form och fantasi. Workshopens innehåll speglar en tolkning av konstnärerna Hanne Mago Wiklunds och Simon Rydéns konstnärskap som för bildpedagogerna väckte frågor kring huruvida saker och ting kanske inte alltid är vad de verkar vara.

Varmt välkomna!

Gymnasieskola, Bildämnets syfte 

3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.

4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.

6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.

 

Grundskola, Bildämnets syfte årskurs 1-9

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

 

2016

Workshop: NYANSER AV GRÅTT

Datum: onsdagen den 12 oktober
Tid: 13.00 – 14.30
Plats: Fritidsagenturen, Kastellgatan 8, Göteborg.
Målgrupp: från grundskola årskurs 1 och uppåt.
Begränsat antal platser: 16 deltagare.
Föranmälan krävs senast måndagen den 10 oktober till: info@galleribox.se

Oöm klädsel rekommenderas.

Bildpedagogerna Sara Mårtensson och Micaela Kevic välkomnar elever er till Galleri BOX´s workshop i Fritidsagenturens lokaler. Under en experimenterande workshop angriper deltagarna den tvådimensionella bilden med akvarellmåleri som hantverksmässig teknik genom ett undersökande av gråskala. Ett experimenterade med utgångpunkt från konstnären Ylva Carlgrens tre stora verk i akvarell där cirkelformen står i centrum för ett ödsligt ljusspel som visas i utställningen ELLIPSIS på Galleri Box.

Kursplan Bild grundskola årskurs 1-9

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Gymnasieskola, Bildämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. […]

3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.

4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.

6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.

 

Workshop: MEMENTO MORI

Datum: tisdagen den 25 oktober
Tid: 13:00 – 14:30
Målgrupp: från grundskola årskurs 1 och uppåt.
Plats: Fritidsagenturen, Kastellgatan 8, Göteborg.
Begränsat antal platser: 16 stycken.
Föranmälan krävs senast måndagen den 21 oktober till: info@galleribox.se

Oöm klädsel rekommenderas.

Bildpedagogerna Sara Mårtensson och Micaela Kevic välkomnar er till Galleri BOX´s workshop i Fritidsagenturens lokaler. Under workshopen undersöker deltagarna memento mori-traditionen utifrån bildsamlingar genom teknikerna collage och teckning. Ett undersökande med utgångspunkt i konstnären Tomas Lundgrens verk Skull vilket anspelar på en momento mori-tradition och som utgår från ett fotografi från en arkeologisk utgrävning där fotografen håller upp ett kranium för dokumentation som visas i utställningen ELLIPSIS på Galleri Box.

Kursplan Bild grundskola årskurs 1-9

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Gymnasieskola, Bildämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.

2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.

3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.

4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.

6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.

 

After Work(shop): THE DOCUMENTATION OF AN EVENT

Datum: onsdagen den 23 november
Tid: Drop-in kl. 17.00 -20.00
Målgrupp: Galleri BOX´s besökare, 18-årsgräns eller målsmans sällskap.
Plats: Fritidsagenturen, Kastellgatan 8, Göteborg.

Bildpedagogerna Sara Mårtensson och Micaela Kevic välkomnar Galleri BOX’s besökare till en after work(shop) i Fritidsagenturens lokaler. Under kvällen skapar besökarna ett gemensamt verk genom att interagera och dokumentera det multimodala eventet. Ett event skapat i samtal med konstnärerna Klara Källström och Thobias Fäldts konstnärliga arbete i fältet av fotografi, text, installation och publicering. Det bjuds på dryck och tilltugg.

Publikationer och filer