IASPIS

FÖRESLÅ BILD- OCH FORMKONSTNÄRER FÖR RESIDENSVISTELSER I GÖTEBORG 2021

Deadline 15 oktober 

Varje år bjuds några internationella bild-/formkonstnärer till Göteborg för en tremånaders residensvistelse genom Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Iaspis. (www.iaspis.se) Iaspis samarbetar med en lokal grupp i Göteborg som samlar in förslag och gör ett urval som de presenterar för den beslutsfattande Iaspisdelegationen vid Konstnärsnämnden. 

Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar nu förslag på internationella bild-/formkonstnärer till 2 residensvistelser augusti – oktober 2021.

Den gästande bild-/formkonstnären tilldelas resebidrag, ett stipendium à 15 000 kr/månad, och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad. Konstepidemins residensverksamhet och Iaspisgruppen i Göteborg kommer att stödja den gästande bild-/formkonstnären för att hen ska få ut så mycket som möjligt av vistelsen. 

Förslag mejlas till iaspisgbg@galleribox.se Senast den 15 oktober 

 

Förslaget skall innehålla: 

– Fullständiga adress- och kontaktuppgifter till både föreslagen bild-/formkonstnär och förslagsställare. 

– Hänvisning till hemsida eller onlineportfolio (även bifogad portfolio under 6mb går bra) 

– Kort presentation av bild-/formkonstnären max. 500 ord 

Beskrivning av eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg. 

– Förslag på andra bild och formkonstnärer, curators, etc., som det är planerat att den besökande formkonstnären kan komma att träffa. 


Galleri Box tar över ordförandeskapet för Iaspis-gruppen i Göteborg.

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. (www.iaspis.se)

Iaspis har regionala residens i Sverige kring vilka de samarbetar med lokala Iaspisgrupper.
Varje år erbjuds två tremånaders vistelsestipendium för internationella konstnärer i Göteborg.
Residenset är förlagt till en av Konstepidemins gästateljéer. 

Iaspisgruppen i Göteborg förser Konstnärsnämnden med förslag på konstnärer att bjuda in.
Beslut tas av en delegation ur Bildkonstnärsfonden, vid något av deras fyra årliga möten. 

Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar förslag på internationella bild-/formkonstnär att bjuda in.


Vistelsen avser tre månader. Inbjuden konstnär beviljas resebidrag och ett stipendium på 15 000 kr/månad för uppehälle.

Konstnären får tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad.

Konstepidemins residensverksamhet och Iaspis-gruppen kommer att stödja konstnären för att utbytet med kollegor och den lokala konstscenen ska bli så berikande som möjligt!

För att föreslå en konstnär, skicka gärna en kort presentation av konstnären (max en A4) och eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg, samt adress till hemsida om sådan finns. Konstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in.

Notera gärna att Iaspisgruppen söker en konstnär som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.

Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg.
Vid beviljat förslag bekostas resa och logi av Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren. 
Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök: http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=15979

För frågor kontakta Rickard Eklund via iaspisgbg[at]galleribox.se
Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, Konstepidemin, Galleri 54 samt Galleri Box som också är sammankallande.
Galleri Box (Samordnande) – Rickard Eklund – iaspisgbg[at]galleribox.se

ICIA – Anna Bloch

Röhsska – Ann Bergström

Galleri 54 – Gustavo Perillo

Konstepidemin – Johan Zetterquist

GIBCA  – Ioana Leca

Röda Sten – Mia Christersdotter Norman & Mariangela Méndez Prencke

Akademin Valand – Niklas Östlind

Göteborgs Konsthall – Stina Edblom

Göteborgs Konstmuseum – Anna Hyltze

Gallery Four – Ammeli Engström

HDK – Ulf Dalnäs

Med stöd från