IASPIS Artist-in-Residency

FÖRESLÅ BILD- OCH FORMKONSTNÄRER FÖR RESIDENSVISTELSER I GÖTEBORG 2022

Deadline 30 juni

Varje år bjuds två internationella bild-/formkonstnärer till Göteborg för en tremånaders residensvistelse genom Iaspis (www.iaspis.se) – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Iaspis samarbetar med en lokal grupp i Göteborg som samlar in förslag och gör ett urval som presenteras för den beslutsfattande Iaspisdelegationen vid Konstnärsnämnden. 

Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar nu förslag på internationella bild-/formkonstnärer till en residensvistelse under augusti-oktober 2022. 

Konstnären söker inte för egen räkning, förslagen skall istället ges av konstnärer, institutioner och andra konstinitiativ baserade i Göteborgsområdet, som sedan står som värd under residenset. Vi lägger stor vikt vid den inbjudande partens planer för vistelsen och eftersöker ett genomtänkt och förankrat förslag. Den gästande konstnären tilldelas resebidrag, boende, ett stipendium à 15 000 kr/månad, och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer. För genomförande av publikt arrangemang finns extra medel som disponeras av den inbjudande parten i samråd med Iaspisgruppen.

Frågor besvaras av iaspisgbg@galleribox.se  

Deadline 30 juni

Förslaget skall innehålla: 

– Fullständiga adress- och kontaktuppgifter till både föreslagen bild-/formkonstnär och förslagsställare. 

– Hänvisning till hemsida eller onlineportfolio (Det går även bra att addera portfolion i förslags-pdfen) 

– Kort presentation av konstnären på max. 500 ord 

– Beskrivning av planerade aktiviteter eller projekt som konstnären vill arbeta med på plats i Göteborg, samt en plan för publik presentation (samtal/workshop/performance eller dylikt). 

– Förslag på andra bild- och formkonstnärer, curators, etc., som det är planerat att den besökande konstnären kan komma att träffa. Förankra dessa kontakter genom att tillfråga eventuella samarbetspartners. 

Förslaget skickas som en pdf på max 10 mb, till iaspisgbg@galleribox.se

döpt till: “Namn på föreslagen konstnär_iaspis_2022”

Observera att den föreslagna konstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in så denne känner till omständigheterna för residenset. 

EXPERTBESÖK

Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg. Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök: www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=15979  

Vid beviljat expertbesöksförslag bekostas resa och logi av Konstnärsnämnden/Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren. 

Iaspisgruppen i Göteborg består för närvarande av:

Galleri Box (Samordnande) – Marcus Appelberg och Ellen Skafvenstedt – iaspisgbg[at]galleribox.se

Röhsska museet – Ann Bergström

Galleri 54 – Josefine Östberg Olsson 

Konstepidemin – Johan Zetterquist

Röda Sten Konsthall – Mia Christersdotter Norman

HDK-Valand – Niclas Östlind 

Göteborgs Konsthall – Stina Edblom 

Göteborgs konstmuseum – Patrik Steorn

Four Gallery – Ammeli Engström


Galleri Box tar över ordförandeskapet för Iaspis-gruppen i Göteborg.

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. (www.iaspis.se)

Iaspis har regionala residens i Sverige kring vilka de samarbetar med lokala Iaspisgrupper.
Varje år erbjuds två tremånaders vistelsestipendium för internationella konstnärer i Göteborg.
Residenset är förlagt till en av Konstepidemins gästateljéer. 

Iaspisgruppen i Göteborg förser Konstnärsnämnden med förslag på konstnärer att bjuda in.
Beslut tas av en delegation ur Bildkonstnärsfonden, vid något av deras fyra årliga möten. 

Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar förslag på internationella bild-/formkonstnär att bjuda in.


Vistelsen avser tre månader. Inbjuden konstnär beviljas resebidrag och ett stipendium på 15 000 kr/månad för uppehälle.

Konstnären får tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad.

Konstepidemins residensverksamhet och Iaspis-gruppen kommer att stödja konstnären för att utbytet med kollegor och den lokala konstscenen ska bli så berikande som möjligt!

För att föreslå en konstnär, skicka gärna en kort presentation av konstnären (max en A4) och eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg, samt adress till hemsida om sådan finns. Konstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in.

Notera gärna att Iaspisgruppen söker en konstnär som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.

Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg.
Vid beviljat förslag bekostas resa och logi av Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren. 
Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök: http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=15979

För frågor kontakta Rickard Eklund via iaspisgbg[at]galleribox.se
Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, Konstepidemin, Galleri 54 samt Galleri Box som också är sammankallande.
Galleri Box (Samordnande) – Rickard Eklund – iaspisgbg[at]galleribox.se

ICIA – Anna Bloch

Röhsska – Ann Bergström

Galleri 54 – Gustavo Perillo

Konstepidemin – Johan Zetterquist

GIBCA  – Ioana Leca

Röda Sten – Mia Christersdotter Norman & Mariangela Méndez Prencke

Akademin Valand – Niklas Östlind

Göteborgs Konsthall – Stina Edblom

Göteborgs Konstmuseum – Anna Hyltze

Gallery Four – Ammeli Engström

HDK – Ulf Dalnäs

Med stöd från