IASPIS Artist-in-Residency

FÖRESLÅ BILD- OCH FORMKONSTNÄRER FÖR RESIDENSVISTELSER I GÖTEBORG 2022

Deadline 30 juni

Varje år bjuds två internationella bild-/formkonstnärer till Göteborg för en tremånaders residensvistelse genom Iaspis (www.iaspis.se) – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Iaspis samarbetar med en lokal grupp i Göteborg som samlar in förslag och gör ett urval som presenteras för den beslutsfattande Iaspisdelegationen vid Konstnärsnämnden. 

Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar nu förslag på internationella bild-/formkonstnärer till en residensvistelse under augusti-oktober 2022. 

Konstnären söker inte för egen räkning, förslagen skall istället ges av institutioner och andra konstinitiativ baserade i Göteborgsområdet, som sedan står som värd under residenset. Vi lägger stor vikt vid den inbjudande partens planer för vistelsen och eftersöker ett genomtänkt och förankrat förslag. Den gästande konstnären tilldelas resebidrag, boende, ett stipendium à 15 000 kr/månad, och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer. För genomförande av publikt arrangemang finns extra medel som disponeras av den inbjudande parten i samråd med Iaspisgruppen.

Frågor besvaras av iaspisgbg@galleribox.se  

Deadline 30 juni

Förslaget skall innehålla: 

– Fullständiga adress- och kontaktuppgifter till både föreslagen bild-/formkonstnär och förslagsställare. 

– Hänvisning till hemsida eller onlineportfolio (Det går även bra att addera portfolion i förslags-pdfen) 

– Kort presentation av konstnären på max. 500 ord 

– Beskrivning av planerade aktiviteter eller projekt som konstnären vill arbeta med på plats i Göteborg, samt en plan för publik presentation (samtal/workshop/performance eller dylikt). 

– Förslag på andra bild- och formkonstnärer, curators, etc., som det är planerat att den besökande konstnären kan komma att träffa. Förankra dessa kontakter genom att tillfråga eventuella samarbetspartners. 

Förslaget skickas som en pdf på max 10 mb, till iaspisgbg@galleribox.se

döpt till: “Namn på föreslagen konstnär_iaspis_2022”

Observera att den föreslagna konstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in så denne känner till omständigheterna för residenset. 

EXPERTBESÖK

Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg. Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök: www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=15979  

Vid beviljat expertbesöksförslag bekostas resa och logi av Konstnärsnämnden/Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren. 

Iaspisgruppen i Göteborg består för närvarande av:

Galleri Box (Samordnande) – Marcus Appelberg och Ellen Skafvenstedt – iaspisgbg[at]galleribox.se

Röhsska museet – Ann Bergström

Galleri 54 – Josefine Östberg Olsson 

Konstepidemin – Johan Zetterquist

Röda Sten Konsthall – Mia Christersdotter Norman

HDK-Valand – Niclas Östlind 

Göteborgs Konsthall – Stina Edblom 

Göteborgs konstmuseum – Patrik Steorn

Four Gallery – Ammeli Engström


Med stöd från