BLAST FROMTHE PAST

Cecilia Sterner

BLAST FROM THE PAST är en serie experimentella installationer som utforskar vår minnesförlust och oförmåga att se helheten. De byggs med papper,tejp, video, diverse upphittat material och anpassas efter platsen. En röd tråd genom Cecilias arbete är människans olika tillkortakommanden och illusioner. Det handlar om perception, om att betrakta omgivningen utifrån sitt eget universums mittpunkt, de […]

OPEN CALL: Styrelsemedlemmar

Under oktober 2021 öppnar vi ansökan för nya styrelsemedlemmar och hoppas att du som vill arrangera och curera utställningar och arbeta självorganiserat med samtidskonst skickar en ansökan till oss. Deadline: 31 oktober Om Galleri BOX Galleri BOX är ett konstnärsdrivet galleri med fokus på samtidskonst. Galleriets huvudsakliga verksamhet är att årligen arrangera 7-8 konstutställningar i […]

Magnhild Opdøl – (alone at last)

Magnhild Opdøl

När du är i naturen, som jag har varit mycket mer under det senaste året, känner du dig ofantligt liten och på nåd av naturen för din överlevnad. En stad, som Göteborg, känns som mest några århundraden gammal; i naturen är du på geologisk tid och ditt eget liv är bara en fläck. Jag har […]