Chain

Tansiyu Chen

Välkommen på vernissage, fredag den 22 mars kl 17-20! ”Chain” är både uttalet av mitt efternamn och samtidigt ett återkommande tema i min konstnärliga praktik – livet utan frihet. Jag använder termen för att fånga de komplexa upplevelserna av att vara en kinesisk kvinna, där hinder och diskriminering alltid varit en del av livet. Snarare […]