Här i evig blåst

Jonna Hägg

“Jag känner ett lugn och en samhörighet med naturen och skogen. Det är skogsläkande, eller vad man ska säge, att det är att vare i naturen. Jag har varit med i den här skogen sen jag var fem år och nu är jag sextioåtta år, så det är klart att jag känner en tillhörighet med […]