Who needs a heart when a heart can be broken

Tina Damgaard / Elin Engström / Sarah Lee Armstrong

I en flerkanalig videoinstallation möter man de fyra arketyperna Weaver, Cosmos, Blood och Caretaker. Karaktärerna befinner sig någonstans i gränslandet mellan levande och död materia, mellan det kroppsliga och det konstruerade, i en isolerad förbindelse där tröskeln mellan jaget och omgivningen suddas ut. Tillsammans utgör de ett skulpturalt maskineri där rörelser upprepas från mänsklig till […]