BOX SAMTAL #12

Lars Bang Larsen och Katarina Nitsch

Box Samtal är en serie föreläsningar, konstnärspresentationer, filmvisningar och diskussioner inom två löpande huvudteman, Konst & Autonomi samt Konst & Kunskapsproduktion. 19.30 Katarina Nitsch om sitt senaste större projekt 20.30 Lars Bang Larsen om konst som normskapare Lars Bang Larsen är curator och konstkritiker. Han har bl.a. arbetat med större internationella utställningar som Pyramids Of […]

New Beginings

New Beginings är framförallt verksamma i Malmö och är ett samarbete mellan Terje Östling och Martin Bergström. New Beginings har sedan år 2000 i olika former och projekt arbetat med att utforska och utveckla de fördelar som just samarbetet medför. Deras praktik är en ständigt pågående process där det man kan tolka som ett konstnärligt […]

Mathilde Botfeldt och Jennie Sundén

Galleri Box presenterar Mathilde Botfeldt (DK) och Jennie Sundén, två skilda konstnärskap med tematiska beröringspunkter. Mathilde Botfeldts kollektion Traces tar utgångspunkt i resultaten av mänsklig fysisk aktivitet. Hon har de senaste åren intresserat sig för klädernas förlängning via kroppens handling. Hur våra kläder sätter fysiska spår i omgivningen och hur omgivningen sätter spår på kläderna. […]

BOX SAMTAL #11

Pia Rönicke och Jon Brunberg

Box Samtal är en serie föreläsningar, konstnärspresentationer, filmvisningar och diskussioner inom två löpande huvudteman, Konst & Autonomi samt Konst & Kunskapsproduktion. 19.30 film av Pia Rönicke: Rosa’s Letters – Telling a Story 20.30 Jon Brunberg om sitt arbete med bl.a. monumentet The Polynational War Memorial. Från hemsidan: ”Jon Brunberg has worked for ten years as […]

VESTER LAND

Christina Hamre

I beskrivningar av Christina Hamres skapande återkommer ofta det danska ordet gøgleri, vilket betyder ungefär gyckelspel, bländverk, drömbilder. Med referenser till freakshows, cirkus och tidigare seklers kringresande marknader arbetar Hamre med teckning, installation och skulptur. Som Hamre själv uttryckt det iscensätter hon en bildvärld som består av patetiska och romantiska element, som verkar i en fantasivärld, inspirerad av det vardagliga såväl som absurda mänskliga samspelet.

BOX 10 ÅR

Detta firas med stor fest på lördag den 30 augusti, kl. 16-23. Utöver alla gäster medverkar även: Anna Carlsson med performance Deepfry your dreams med käk Bezdomny DJ Sara Lännerström YATF The Mobile Box Framtidskonsten Värsta fina baren och festligheter! Alltid fri entré.

”Out of place?”

Transitpassengers

Utställningen ”Out of place?” är en pågående reflektion kring platsens betydelse, om mobilitet och förändring, inspirerad av städer och konstnärer från Lahore, Bishkek, Tashkent, Tehran, Tbilisi and Istanbul. Under sommaren/hösten 2005 reste transitpassengers från Indien genom Pakistan, Kirgizistan, Uzbekistan, Iran, Georgien och Turkiet, besökte städerna, mötte konstnärer, samlade tankar, inspiration och material vilket har tagit […]

Release OEI

Göteborgsrelease för OEI #37–38

BOX SAMTAL #10: Enthusiasm: Films of Love, Labour and Longing

Marysia Lewandowska

Enthusiasm: Films of Love, Labour and Longing is a result of two years of the artists’ research into films produced by Poland’s amateur film movement from the 1950s to the mid 1980s. Under Socialism, ”leisure” in Poland was organised through factory-sponsored clubs and associations, the most popular of which were those that encouraged the making […]

Divine

Ellen S. Holtskog

Människans längtan efter att gå upp i något större går som en röd tråd genom Holtskogs senare arbeten. På Galleri Box visas bland annat en ny installation med titeln Tell Me the Truth! där porträtt på sju olika andliga ledare ingår. Tisdagen den 13/5 kl 19 kommer konstnären att presentera sitt arbete på galleriet

BOX SAMTAL: Underground, counterculture och karnevalisk konst

Christian Pallin och Fredric Gunve

Vårens tema för Box Samtal är ”Underground, counterculture och karnevalisk konst”, med historiska exempel och aktuella konsekvenser, produktionsmodeller, New York Times och bilden av Göteborg. Årets första Box Samtal, på onsdag 2/4 kl. 19, inleds med film och bar: Christian Pallin svarar på frågor om sitt arbete, berättar om starten av Lava på Kulturhuset i […]

Claudia Del Fierro

Claudia del Fierro (f. 1976, Santiago, Chile) Claudia del Fierros senare arbeten har ofta handlat om kontextspecifika aspekter av vardagslivet, vilka berättar om olika samhällsgruppers arbets- och levnadsförhållanden. Rollspel, aktioner och audiovisuell dokumentation används här som ett sätt att observera och delta i en specifik miljö. Claudia utvecklar för närvarande ett nytt projekt i samband […]

Cos I love and I live primitive

Hrafnhildur Halldórsdóttir

”Separate ’things’, ‘forms’, ‘objects’, ‘shapes’, etc., with beginnings and endings are mere convenient fictions: there is only an uncertain disintegrating order that transcends the limits of rational separations.” Robert Smithson, A Sedimentation of the Mind: Earth Projects (1968) I Hrafnhildur Halldórsdóttirs arbete är spontanitet, lekfullhet och tvetydighet centrala faktorer. Här ryms också ett accepterande av […]