Cos I love and I live primitive

Hrafnhildur Halldórsdóttir

”Separate ’things’, ‘forms’, ‘objects’, ‘shapes’, etc., with beginnings and endings are mere convenient fictions: there is only an uncertain disintegrating order that transcends the limits of rational separations.”
Robert Smithson, A Sedimentation of the Mind: Earth Projects (1968)

I Hrafnhildur Halldórsdóttirs arbete är spontanitet, lekfullhet och tvetydighet centrala faktorer. Här ryms också ett accepterande av det okända, en betoning på det öppna och det viktiga i att aktivt arbeta med osäkerheten som strategi. Genom att utgå från frågor som rör tillgänglighet, ifrågasätter Hrafnhildur föreställningar om det ”färdiga” och ”kompletta” verket. Genom att i arbetsprocessen hålla kvar vid spår som från början inte var tydliga och behålla det spretigas omvägar som bara råkat bli, närmar hon sig uppfattningen om lekfullhet som ett rituellt engagemang med omgivningen. Här finns en tydlig spänning mellan det kontrollerade och kaotiska, det rituella och improviserade. Vi vet aldrig vad som kommer att ske – vi kan tro att vi planerar våra liv, men tvingas ofta att ta saker och ting som de kommer. Trots detta är vi människor benägna att luta oss mot fabricerade och kontrollerade system för att begripa världen och våra handlingar. I utställningen på Galleri Box vill Hrafnhildur betona de handlingar och element som samtidigt representerar processen av att vara fri, men också erkänner och bejakar behovet av ritualer och ordning.

Hrafnhildur Halldórsdóttir, f 1973 i Reykjavik, bor och arbetar i Glasgow. Mer om Hrafnhildurs arbete:

http://www.myspace.com/hrafnhildur_rafle_rafla

http://www.apophenia.co.uk
http://www.artnews.org/hrafnhildurhalldorsdottir