Mathilde Botfeldt och Jennie Sundén

Galleri Box presenterar Mathilde Botfeldt (DK) och Jennie Sundén, två skilda konstnärskap med tematiska beröringspunkter.

Mathilde Botfeldts kollektion Traces tar utgångspunkt i resultaten av mänsklig fysisk aktivitet. Hon har de senaste åren intresserat sig för klädernas förlängning via kroppens handling. Hur våra kläder sätter fysiska spår i omgivningen och hur omgivningen sätter spår på kläderna. Från minsta fiber som faller till marken från en förbipasserande till klumpigaste skoavtryck. Kriminalteknologins sätt att leta spår ligger nära men Botfeldt stannar inte vid en kylig undersökning utan undersöker också de möten som uppstår vid kroppars beröring med varandra. Spåren berättar om vårt handlande och vid upprepad handling blir spåren djupare. Hon har till exempel illustrerat klädernas rörelse under dagen genom att sätta fast kritor på insidan av en rock. En ”kappans teckning” har sedan kunnat beskådas på det undre lagret kläder. Ett mer komiskt exempel är skorna där sulan är vänd bak och fram, ett effektivt sätt att dölja spåren som anger vilken riktning skobäraren vandrat. Mathilde Botfeldt (f. 1978) bor i Köpenhamn och är utbildad på modelinjen vid Designskolen Kolding. År 2007 vann hon juryns specialpris vid den internationella tävlingen Festival d’Hyères för mode och fotografi i Frankrike.

Jennie Sundéns konstnärskap kan liknas vid redaktionellt arbete. Utifrån funnet material skapar hon kompilationer och abstraherade kopplingsmönster. Med egna system och metoder bygger och omformar hon de språk som hon för tillfället har valt att ta sig an: den vetenskapliga tidskriften, den teoretiska texten, dagstidningen, ordboken eller Googlesök. Verken blir citat och översättningar utformade som teckningar, kollage, skulpturer, texter, installationer. Den nya formuleringen lyfter fram underliggande strukturer och en möjlig läsning av ett material vars avsikt ofta är att bli tolkat på enbart ett sätt. På Galleri Box visar Sundén delar ur projektet Guidance som har sin utgångspunkt i managementteori och självhjälpsmetodik. Dessa två ämnen visar sig ha gemensamma metoder och språkstrukturer. Både bildliga och språkliga metaforer uttrycker här en viss vetenskaplighet samtidigt som det religiösa inslaget i hög grad är närvarande. Då en verksamhet kan lägga stor vikt vid tro för att uppnå rationella mål använder en annan rationella metoder för att uppnå spirituella resultat. Jennie Sundén (f. 1977) bor i Göteborg och är utbildad på Umeå Konsthögskola. Sedan hösten 2007 driver hon projektrummet Hit tillsammans med Åsa Norberg. Gemensamt erhöll de vistelsestipendiet och utsmyckningsuppdraget P.A.N.K. vid Marabouparken 2008.

Läs mer om Jennie Sundén på http://www.jenniesunden.com

Läs mer om Mathilde Botfeldt på http://www.mathildebotfeldt.dk

Vernissagen är nu på fredag 10 oktober kl. 18-21, under samma kväll som Kulturnatta.
Därefter har galleriet öppet tisdagar-torsdagar kl. 13-17, lördagar-söndagar kl. 12-16.