OPEN CALL: BOX AUTUMN STUDIO – SKOGEN 

BOX AUTUMN STUDIO

Genomförandeperiod: 23 – 29 september  

Sista ansökningsdatum 18 augusti 

Bottnafjorden, Västa Götalandsregionen. 

Välkommen att ansöka till en studiovecka fylld av kollektivt skapande och kritiskt reflekterade kring friluftsliv, ekologi, skogsbruk, gemenskapsodlande och inte minst av allt skogen som rum för sakrala erfarenheter. Tillsammans ställer vi svåra frågor – utan enkla svar.

Vi delar en fjärdedel av vårt DNA med träd och träd är vårt livsnerv. Ändå har vi avverkat nästan hälften av skogarna på vår planet och förstör regnskogar så snabbt att de kan försvinna om hundra år. Det beräknas att endast 0,5 procent av den biologiskt viktiga urskogen finns kvar idag. Skogen framställs idag som en förnybar resurs som aldrig kan ta slut – den sägs vara svaret på klimatutmaningen och ska ge oss allt från engångsprodukter och byggnader till naturupplevelser och evig tillgång på biobränslen. Men den här ekvationen går inte ihop.

Med utgångspunkt i nämnda tematik erbjuder BOX Autumn Studio professionellt verksamma konstnärer, designers, konsthantverkare, arkitekter, modeskapare, danskonstnärer eller aktörer inom scenkonstområdet att söka till en veckolång vistelse i vår höststudio lokaliserad mellan olika verksamheter i Bottnafjorden.

Genom att kollektivt pröva, testa, misslyckas och pröva igen ska studions medlemmar utforska nya hybrida angreppssätt för att hantera framtidsfrågor som rör skog och natur. Varav nämnda arbetsprocesser kommer presenteras för en bredare allmänhet i en ”Open Studio” på KKV-Bohuslän i slutet på arbetsveckan. Under några dagar, senare i höst kommer medlemmarna vidare erbjudas möjligheten att fortsätta arbeta och visualisera sina arbetsprocesser i anslutning till performanceveckan på Galleri BOX. 

ANSÖK TILL BOX AUTUMN STUDIO

Skicka din ansökan till: autumnstudio@galleribox.se

Vänligen bifoga en kort motivering, varför är just du lämplig att ta dig an årets tema + kort beskrivning om din verksamhet/praktik.

VEM BORDE SÖKA?

Oavsett om du har en bakgrund inom konst, design, arkitektur, mode, litteratur, scenkonst, konsthantverk, danskonst eller har arbetslivserfarenhet inom materiellt kulturarv så är du välkommen att ansöka. Du ska vara intresserad av att arbeta i grupp, dela med dig av dina kunskaper och vara intresserad av att testa nya format, material och angreppsätt. Du bör ha avslutat dina studier vid universitet eller högskola, samt vara yrkesutövande inom ditt fält.

ANLEDNINGAR TILL VARFÖR DU BORDE SÖKA

~ Du kommer tillsammans med andra utövare arbeta på gemensamma studioytor på KKV-Bohuslän och Gerlesborgsskolan under loppet av en sammanhängande arbetsvecka.

~ Du kommer att få utställningsersättning för medverkan i avslutande Open Studio.

~ Du kommer att få en unik möjlighet att utbyta kunskaper med andra utövare och experimentera med material och medium som ligger utanför ramen för din egen praktik.

~ Du kommer att få introduktionsföreläsning av gästföreläsare som hjälper dig att orientera dig i olika perspektiv, teorier och tekniker relevanta för ämnet.

~ Boende och lunch ingår under studioveckan.

BOX Autumn Studio arrangeras som ett samarbete mellan KKV-Bohuslän, Gerlesborgsskolan i Bohuslän och Bottnafjordens inköpsförening. Konceptet BOX Autumn Studio respektive BOX Summer Studio, har utvecklats och drivs av konstnären Gustav Lejelind och curatorn Henrik Sputnes.

BOX Autumn Studio genomförs med kulturmedel från Västra Götalandsregionen och Tanums Kommun.