Sketches for a Universe

Maja Droetto

Maja Droetto arbetar rumsligt i stora format med enkla industriella material. Hennes verk handlar om att öppna upp människans synfält och perception, genom att bryta sig in i ovana skikt av verkligheten. Droetto beskriver detta som att uppehålla sig i forntid, framtid och tidlöshet, i havens djup och yttre rymden, under civilisationens fernissa och inne i atomernas kärna.

Droetto undersöker kopplingar och konflikter mellan religion och vetenskap. Hon intresserar sig för både den tekniska konstruktionen och den poetiska upplevelsen. På Box skissar Droetto på ett universum och tar hjälp av en stor kaleidoskopmaskin. Hon fortsätter att borra i dimensionerna och experimenterar med att hitta komplexa mönster i
kaotiska sammanhang. Finns en punkt i rummet där allt mirakulöst lägger sig tillrätta och vad får i så fall detta för konsekvenser? Efter rigorösa förberedelser ska 42 bollar och 177 rör placeras ut på exakta platser i rummet, för att förhoppningsvis få ett oroväckande skulpturalt resultat vilket enbart kan få en organiserad struktur i betraktarens öga.

Maja Droetto bor i Göteborg. Hon är utbildad till scenograf på Central Saint Martins i London och har sedan 2006 helt ägnat sig åt fri konst för mer info se http://www.maja.droetto.se.

Vernissage: Fredagen den 20 november kl. 18-21