KÅT A4 – Grupputställning

Box presenterar grupputställningen KÅT A4, till vilken vi som curatorer, Pär Darell och Josefina Posch, valt att bjuda in hälften av konstnärerna var. De inbjudna konstnärerna har vid inbjudan fått ordet kåt att förhålla sig till och ombetts skapa ett verk som ryms på ett vanligt 80 grams A4-papper. Bortsett från dessa två anvisningar har konstnärerna haft fria händer. Att just ordet kåt har valts är med tanke på ordets rättframma och universellt sexuella natur.

I samarbete med tidskriften Paletten kommer reproduktioner av samtliga verk att finnas som supplement i 2000 ex. av tidskriftens höstnummer. En release av numret kommer att ske på Box under hösten.

Vernissage: Fredag 24 juli kl. 18-21

Medverkande konstnärer

 • Anna Gustavsson, SE
 • Anna Strand, SE
 • Annika von Hausswolff, SE
 • Chris Magnusson, SE
 • Christoph Schwarz, AT
 • Clement Bagot, FR
 • Elena Bajo, ES
 • Emma Danielsson, SE
 • Erik Berglin, SE
 • EVA & ADELE, DE
 • G=T=B=R=G, SE
 • Guerrilla Girls, US
 • Holly Stevenson, US
 • Htein Lin, NM
 • Hu Yun, CN
 • Inger Woldin Lund, SE
 • Jerry Ropson, US
 • Jin Shan, CN
 • Josef Bull, SE
 • Kamila Szejnoch, PL
 • Kristin Westmar, SE
 • Kristina Sigunsdotter, SE
 • Lea Porsager, DK
 • Lisa Blatt, US
 • Lu Pingyuan, CN
 • Martin Dahlqvist, SE
 • Matteo Rosa, IT
 • Michael Portnoy, US
 • Oskar Ponnert, SE
 • Pär Hansson, SE
 • Sandra Bermudez, CO
 • Sara Granér, SE
 • Sara Sandström, SE
 • Shi Young, CN
 • Sophy Naess, US
 • Spencer Tunick, US
 • Stella Geppert, DE
 • Therese Sunngren, FI
 • Ryan Thayer, US

För mer information kontakta:

Josefina Posch, 0738 384180, poshvideo@yahoo.com
Pär Darell, 0768 69 35 36, par.darell@gmail.com