COVID-19

INFORMATION TILL BESÖKARE

 1. Kontrollera innan du går in att det inte redan är 6 personer i utställningen.
 2. Innanför dörren finns det handsprit.
 3. Håll minst två meter avstånd till andra besökare och till personal.
 4. Vid minsta förkylningssymtom – gå hem och undvik kontakt med andra människor.

Galleri BOX har vidtagit följande åtgärder för att begränsa smittspridning.

 1. Vi begränsar antal besökare till 6 personer åt gången.
 2. Vi erbjuder handsprit.
 3. Vi informerar på dörren om att hålla minst 2 meter avstånd och vi håller själva avstånd till våra besökare.
 4. Alla som vaktar på BOX informeras om våra åtgärder.
 5. Kontoret har gränsats av med hjälp av genomskinligt plastmaterial.
 6. VI upplyser besökare om att inte komma in på galleriet om de har förkylningssymptom, samma sak gäller för personal som ska vakta på BOX.
 7. Vi håller oss uppdaterad kring FHMs riktlinjer.
 8. All verksamhet som BOX bedriver som kan ske digitalt sker just nu digitalt, möten, planering, etc.
 9. Vi informerar på vår hemsida samt i utskick om vad som gäller vid besök på vårt galleri under rådande omständigheter.