BLAST FROMTHE PAST

Cecilia Sterner

BLAST FROM THE PAST är en serie experimentella installationer som utforskar vår minnesförlust och oförmåga att se helheten. De byggs med papper,tejp, video, diverse upphittat material och anpassas efter platsen.

En röd tråd genom Cecilias arbete är människans olika tillkortakommanden och illusioner. Det handlar om perception, om att betrakta omgivningen utifrån sitt eget universums mittpunkt, de olika sociala lagren vi lägger på oss över tid, förväntningar, missuppfattningar, dåligt omdöme, brist på förståelse pga av feltolkningar, minnesförlust och oförmågan att se hela bilden. Och humorn i allt.

Cecilia Sterner är konceptuell och platsinriktad. Hon är fokuserad på processer och förenar eget hantverk med ready-mades, fotografi, film och med performance där interaktionen med en oförutsägbar omgivning blir viktig. I en surrealistisk anda av respektlös lekfullhet angriper hon olika aspekter av vår samtida verklighet.

Cecilia Sterner är född 1967 och utbildad vid San Francisco Art Institute och Malmö Konsthögskola www.instagram.com/ceciliasterner