Magnhild Opdøl – (alone at last)

Magnhild Opdøl

När du är i naturen, som jag har varit mycket mer under det senaste året, känner du dig ofantligt liten och på nåd av naturen för din överlevnad. En stad, som Göteborg, känns som mest några århundraden gammal; i naturen är du på geologisk tid och ditt eget liv är bara en fläck. Jag har använt erfarenheterna av denna isolering och orolighet som en plattform för att utveckla mitt projekt, baserat på de kollektiva känslor och idéer som uppstått från en tid i okänd spänning, avståndet från det och att se tillbaka på det kommer att ge vika för nya sätt att utvecklas.

Magnhild Opdøls verk bygger ofta på fotografier och hittade föremål. Hon undersöker hur verkligheten kan förmedlas genom andra medier som film och litteratur, och bearbetar fotografierna enligt grundläggande kompositionella principer. Fotografierna används ofta för att skapa teckningar och avbildar bara huvudmotivet på en vit eller svart yta. Det bildmässiga tillvägagångssättet är realistiskt, men motivet presenteras inte som en realistisk reproduktion av objektet. Kompositionen är främst ute efter att väcka en känsla. I denna utställning har hon också använt fotografiet som ett medium i sig.

Genom ett djupt intresse för naturen och dess förändringar utforskar Opdøl hur objekt och bilder genomgår en övergång när de omkontextualiseras och hur de får nya egenskaper i processen. Naturen har alltid varit ett huvudfokus i hennes arbete, dess ständiga förändringar, nu snabbare och utmanande, är en del av hennes samling av material och verk.

Magnhild Opdøl (1980) arbetar i Norge. Hon har ställt ut solo på bland annat Norsk Skogmuseum och Galleri Ö, NO (2021), RisørKunstpark (2018), Kunstmuseum Nord-Trondelag (2017). Hon har också deltagit i flera konstnärsresidens, senast på Konstepidemin i Göteborg (2018).

www.magnhildopdol.com