BOX Autumn Studio: OPEN STUDIO

BOX

BOX Autumn Studio: Open Studio
12:00 – 16:00
KKV-Bohuslän,
Stensalen

 

Välkommen till OPEN STUDIO, en dag fylld av kollektivt skapande och kritiskt reflekterade kring hur mänskligt handlande har påverkat jordens klimat och ekosystem på sätt som lett till stora globala förändringar i förutsättningarna för livet på jorden.

På lördag gläntar vi på dörren till vår höststudio, i vilken sten, funna objekt, text, rörelser, vandringar, organiska material, visuell dokumentation, arkitektonisk struktur sammanfogas till en fortlöpande kollektiv arbetsprocess och platshändelse.

Under loppet av en arbetsvecka har KKV-Bohuslän och Gerlesborgsskolan med omnejd fungerat som en postdisciplinär studioyta för kunskapsutväxlingar i skärningsfältet mellan konst, design, dans och arkitektur. Deltagare från nämnda discipliner har givits i uppdrag att tillsammans utforska nya livsmönster för en hållbare framtid.

Medverkande studiomedlemmar:

Fanny Lindh

Jonas Böttern (Hillside Projects)

Maja Linnéa Wendel

Sara Nielsen Bonde

Siri Bahlenberg

Simon Gran Danielsson

Tuva Hildebrand

VAD ÄR BOX AUTUMN / SUMMER STUDIO?

BOX Autumn Studio respektive BOX Summer Studio syftar till att skapa utväxlingar och samarbeten mellan aktörer med bakgrund inom konst, design, arkitektur och dans. I år har Box Summer Studio bjudit in Kajsa G Eriksson från den konstnärlig research studion Vague Research Studios och Therese Kristiansson från konst, design och arkitektursamarbetet MYCKET som gästföreläsare och workshopledare.

BOX Autumn Studio har inom ramen för veckan arrangerat en öppenföreläsning på Gerlesborgsskolan i Bohuslän med Fernando García-Dory från konstkollektivet INLAND. Samt genomfört research- och fältstudier tillsammans med Lena Falkheden och Marcus Nordgren. 

Konceptet BOX Autumn Studio respektive BOX Summer Studio, har utvecklats av konstnären Gustav Lejelind och curatorn Henrik Sputnes. BOX Autumn Studio arrangeras  2020 som ett samarbete mellan KKV-Bohuslän, Gerlesborgsskolan i Bohuslän, Galleri BOX, Lena Falkheden och Bottnafjordens inköpsförening. 

BOX Autumn Studio genomförs med kulturmedel från Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

Med stöd från