Närvaro

A. Erika Bergström, Nina Ölund Noreskär och Michael Rupini

Galleri Box visar tre konstnärskap som använder måleriet som yta för en fysisk upplevelse. Här står den måleriska gesten och dess förhållande till konstnären i fokus och det vi ser i utställningsrummet är inte resultatet av ett skeende i ateljén utan ett skeende som pågår och skapas på nytt i relation till rummet och betraktaren. Måleriet befinner sig i en brytningspunkt där konstnärens besök i verket försätter det i ett osäkrat tillstånd mellan representation och fysisk upplevelse. De arbetar förutsättningslöst och experimenterande i en abstrakt tradition där det intuitiva och inkännande sätts i fokus. Den rumsliga installationen av verken och hur vi relaterar våra kroppar mot de är likvärdiga färgfälten på duken. 

I A.Erika Bergströms verk av vindpoplin undersöks materialitet och genusfrågor i relation till nutida frågeställningar om politiska konsekvenser och vad måleri kan uttrycka i en samtida bildproduktion. 

Nina Ölund Noreskär arrangerar sina dukar fritt hängande i utställningsrummet som kroppar som uppmanar till fysiska möten. 

Michael Rupini lånar estetiken från graffitin där ett virrvarr av bokstäver och symboler nedtecknade bortom struktur fyller duken. Genom automatisk skrift har handen fått fritt spelrum över duken, som genom en transcendental rörelse som övergår dagens vetenskapliga och intellektualiserade konstutövning.

//

Nina Ölund Noreskär (f. 1989 i Gislaved)  är verksam i Stockholm och examinerades från Konstfack 2016. Hon mottog 2019 Kerstin och Sven Lundhs Stipendium och visades då separat på Vandalorum i Värnamo och har även ställt ut solo på bland annat Österängens Konsthall (2019), Stene Projects Gallery (2018) och Kummelholmen (2017).  

A.Erika Bergström (f. 1986 i Stockholm) är verksam i Stockholm och examinerades från Konstfack 2018. Hon mottog 2017 Bærtlingstiftelsens stipendium och har medverkat i utställningar på bland annat Botkyrka Konsthall (2020), Wip:Konsthall (2017) och Gislaveds Konsthall (2015).

Michael Rupini (f. 1975 i Stockholm) är verksam i Stockholm och Berlin och examinerades från Konstfack 2010. Han mottog 2014 Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium och har bland annat medverkat på Venedigbiennalen tillsammans med den österrikiska konstnärsgruppen Gelatine (2011). Han har även ställt ut på GSL i Berlin (2017) och på Belenius (2019).

 

Publikationer och filer