BOX Autumn Studio i Bottna

 BOX AUTUMN STUDIO ATT SKAPA I (OCH BORTOM) ANTROPOCEN

GENOMFÖRANDEPERIOD 28 SEPTEMBER – 4 OKTOBER

BOTTNAFJORDEN, VÄSTRA GÖTALANDSREGIOEN

FÖRELÄSNING: Onsdag den 30 september, kl 18.30 på Gerlesborgskolan och via Zoom-länk

OPEN STUDIO: Lördag den 3e oktober, mer information kommer.

 

En studiovecka fylld av kollektivt skapande och kritiskt  reflekterade kring antropocen-begreppets validitet. Tillsammans ställer vi svåra frågor – utan enkla svar.

En rad forskare från olika fält hävdar att vi lever i en ny geologisk era: Antropocen – människans tidsålder. Namnet antyder att människans aktiviteter påverkar jordens ekosystem, klimat och jordskorpa på ett sätt som leder till stora globala förändringar i förutsättningarna för livet på jorden. Konstnärer, kulturskapare och andra professionellt verksamma aktörer har på senare tid kommit att intressera sig för begreppet och använda det i sitt arbete. Hur kommer det sig att antropocen som narrativ har fått stort genomslag i dagens samhälle och vad betyder egentligen det komplicerade begreppet?  Med utgångspunkt i föreställningar om nämnda geologiska skifte erbjuder BOX Autumn Studio professionellt verksamma konstnärer, designers, konsthantverkare, arkitekter, modeskapare, danskonstnärer och aktörer inom scenkonstområdet att söka till en veckolång vistelse i vår höststudio lokaliserad mellan olika verksamheter i Bottnafjorden.

Arbetet sker genom gästföreläsningar, workshops, litteraturstudier, utflykter, handledning och gruppsamtal. Lejonparten av arbetet sker genom gediget studioarbete, som kännetecknas av nyfikenhet och utväxlingar mellan olika kunskapsfält. BOX Autumn Studio har KKV-Bohuslän som sin huvudsakliga arbetsplats, med anledning av deras nybyggda hus med övernattningslägenheter, och verkstäder med tillgång till verktyg, maskiner och annan utrustning. Undervisning och studioarbete kommer ske på en rad andra platser i Bottna som bland annat Gerlesborgsskolan.

Den övergripande utmaningen i årets studio kretsar kring frågan hur skilda praktiker tillsammans kan utforska nya lösningar och livsmiljöer för en hållbar framtid. Genom att kollektivt tänka, pröva, testa, misslyckas och pröva igen ska studions medlemmar gestalta och visualisera hur delar av ett hållbart omställningsarbete kan äga rum. Som ett led i arbetet kommer studiogruppen arbeta för att skapa utväxlingar mellan sig själva, boende i området och andra livsformer (djur, växer och mineraler) i syfte att undersöka Bottanfjorden som varande en lokalitet bland andra, vilken är sammanflätad med ett världsomspännande nätverk av ekosystem.  

Inom ramen för arbetsveckan kommer studiomedlemmarna arbeta tillsammans för att designa platshändelser, sceniska uppföranden och arkitektoniska installationer i olika inomhus- och utomhusmiljöer runtom i Bottna. Efter en veckas arbete kommer studions arbetsprocesser förevisas inför publik i en ”Open Studio” på KKV-Bohuslän.

Under några dagar, senare i höst kommer medlemmarna i BOX Autumn Studio erbjudas möjligheten att fortsätta arbeta och visualisera sina arbetsprocesser i anslutning till Gothenburg Design Festival 2020.

ANSÖK TILL BOX AUTUMN STUDIO

Skicka din ansökan till: autumnstudio@galleribox.se

Vänligen bifoga en kort motivering + kort beskrivning om din verksamhet/praktik. Med anledning av Covid19 vänligen uppge varifrån du reser och om du tillhör någon av de listande riskgrupperna.

VEM BORDE SÖKA?

Oavsett om du har en bakgrund inom konst, design, arkitektur, mode, litteratur, scenkonst, konsthantverk, danskonst eller har arbetslivserfarenhet inom materiellt kulturarv så är du välkommen att ansöka. Du ska vara intresserad av att arbeta i grupp, dela med dig av dina kunskaper och vara intresserad av att testa nya format, material och angreppsätt. Du bör ha avslutat dina studier vid universitet eller högskola, samt vara yrkesutövande inom ditt fält.

ANLEDNINGAR TILL VARFÖR DU BORDE SÖKA

 ~ Du kommer tillsammans med andra utövare arbeta på gemensamma studioytor på KKV-Bohuslän och Gerlesborgsskolan under loppet av en sammanhängande arbetsvecka.

 ~ Du kommer att få utställningsersättning för medverkan i avslutande Open Studio.

 ~ Du kommer att få en unik möjlighet att utbyta kunskaper med andra utövare och experimentera med material och medium som ligger utanför ramen för din egen praktik.

 ~ Du kommer att få introduktionsföreläsning av gästföreläsare som hjälper dig att orientera dig i olika perspektiv, teorier och tekniker relevanta för ämnet.

 ~ Boende och lunch ingår under studioveckan.

COVID-19

Med anledning av pandemin kommer all undervisning från gästföreläsare genomföras digitalt. Sökanden som tillhör någon av riksgrupperna kan i undantagsfall komma att ges möjlighet att delta på distans, om antagen.

Vi följer noga händelseutvecklingen och kommer att följa aktuella rekommendationer rörande resor, boende och socialt umgänge. Med anledning av situationen kan….

Bottna Autumn Studio arrangeras som ett samarbete mellan HDK-Valand, Gothenburg design festival, KKV-Bohuslän, Gerlesborgsskolan i Bohuslän och  Bottnafjordens inköpsförening. Konceptet Bottna Autumn Studio respektive den föregående upplagan Box Summer Studio, har utvecklats av konstnären Gustav Lejelind och curatorn Henrik Sputnes. 

BOX Autumn Studio har fått kulturstöd från Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen

Med stöd från