SRc – In The Mean Time

I samarbete med ljudtidskriften SRc presenterar Galleri Box ett specialgjort verk av den irländska tonsättaren Fergal Dowling: “Simulated immersive audio environments have traditionally concentrated on the use of multiple loudspeakers in various arrays, and often employed in special diffusion systems. In the Mean Time, although purely musical in form, creates an immersive aural phenomenon through […]

Maria Ylioski

Maria Ylikoski arbetar främst med videoinstallationer och fotografi. I hennes verk berör hon ofta teman såsom identitet, uppväxt och minnen. Återkommande element i hennes konst är den sortens slump och humor, som kan uppstå från tragikomiska händelser. På Box Kastellgatan visar Maria tre videoverk, “Genom Förstoringsglaset” (2005), “Slips” (2003) och “Rödluvan” (2003). “Genom Förstoringsglaset” är […]

Estella Burga

Estella Burgas verk och projekt kretsar kring undersökningar av platser. Hon studerar de detaljer som kan sägas konstituera miljöer och vad som sker när dessa platser förändras. Ibland utgår Estellas undersökningar från det fotografiska, såsom i bildspelet “Nostomania” där trehundra parabolantenner har registrerats; ibland utgår de från det skulpturala, såsom i installationen “les Occupants” där […]

Lui Hopf

Lui Hopf arbetar med många olika material, men har sin främsta grund i skulpturen. Han tar gärna i och gör mycket stora verk, både till volym och till innehåll. Box Kastellgatan ligger bara ett stenkast från den plats som Lui kallar för “hemligheten”. Den är en plats som Göteborgs kommun har låtit förfalla för att […]

Magnus Bärtås

Installationen “Anna, var är Paulina i dag?” består av en film, ett antal muterade Waldorfdockor, tre broderier samt texter. Genom objekten skapas narrativa skikt, eller bi-berättelser, olika möjligheter att tala om initiering, makt och ledarskap, om gruppens sammanhållning, om flöden av normalitet, kroppslig närvaro och sociomatria, om sjukdomar och försvinnande. I centrum finns dockor gjorda […]

Johanna Tymark

Johanna Tymark arbetar ofta med visuella rumsliga installationer bestående av utsågade målningar, video och text. Det rör sig om lekfulla systembyggen där hon i stram övergripande form visar relationer mellan utställningens olika delar. På Box Kastellgatan närmar sig Johanna utställningsrummet med en science fiction-liknande inställning där vissa sammanhang hamnar mer i fokus beroende på en […]

Gerry Johansson

Gerry Johanssons bilder är tagna årskiftet 2001-2002. Han följde då med en expedition till de två svenska polarstationerna Wasa och Svea i Dronning Maud Land, Antarktis. Polarforskningssekretariatet, som ansvarar för forskningen i Artis och Antarktis, driver också ett konstnärsprogram där man bjuder in konstnärer till expeditioner. Gerrys fotografier visar oftast en sorts “kulturella landskap”, men […]