Lui Hopf

Lui Hopf arbetar med många olika material, men har sin främsta grund i skulpturen. Han tar gärna i och gör mycket stora verk, både till volym och till innehåll. Box Kastellgatan ligger bara ett stenkast från den plats som Lui kallar för “hemligheten”. Den är en plats som Göteborgs kommun har låtit förfalla för att slippa protester, då de inom kort vill göra om den till en plats för bostadshus. På Box Kastellgatan behandlar Lui den problematik som finns kring platsen och visar på den skönhet som kanske snart kommer att försvinna.