Estella Burga

Estella Burgas verk och projekt kretsar kring undersökningar av platser. Hon studerar de detaljer som kan sägas konstituera miljöer och vad som sker när dessa platser förändras. Ibland utgår Estellas undersökningar från det fotografiska, såsom i bildspelet “Nostomania” där trehundra parabolantenner har registrerats; ibland utgår de från det skulpturala, såsom i installationen “les Occupants” där en familj av lyktstolpar flyttats in i en skog. På Box Kastellgatan visas nya arbeten av Estella, som belyser den plats på vilken minnets och längtans processer projiceras: Den plats som inte går att resa bort från, men vars spår inte heller säkert kan följas. I Estellas verk märks rummen mellan rummen, där tecknen framstår som skarpa och samtidigt förflyktigas, där de dras ner av gravitationen och smetas ut.