Maria Ylioski

Maria Ylikoski arbetar främst med videoinstallationer och fotografi.

I hennes verk berör hon ofta teman såsom identitet, uppväxt och minnen. Återkommande element i hennes konst är den sortens slump och humor, som kan uppstå från tragikomiska händelser.

På Box Kastellgatan visar Maria tre videoverk, “Genom Förstoringsglaset” (2005), “Slips” (2003) och “Rödluvan” (2003).

“Genom Förstoringsglaset” är ett projekt där Maria fokuserar på mellanrum och den tid som klipps bort i dramaturgiskt skrivande.

I “Rödluvan” berättar flickor och kvinnor om egna minnesbilder av sagan om rödluvan och vargen.

I videoverket “Slips” försöker en man att knyta sin slips, utan att lyckas och utan att ge upp. För ytterligare information om Maria Ylikoskis arbete, se www.mariaylikoski.com.