REGN

Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve

Utställningen är del 2 i Galleri Box deltagande i GIBCA Extended

 

Regnet öste ner. Tunga, tjocka droppar slog hårt på granar, hustak, bilar. På älgar, rådjur, barnvagnar och skogsarbetare. Vattnet flöt i nya floder längs med skogsstigar och asfalterade vägar. Bilar med nästan blinda förare slirade långsamt fram i forsen från himlen. Källarutrymmen vattenfylldes.
Gräsmattor blev grunda gröna dammar. Två veckor senare lugnade regnet ner sig. Dagen efter regnade det ihärdigt igen. Det regnade i en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio veckor till.
Det slutade inte regna.
Sju år senare. Idag är det plank. Alltså, idag regnar det inte. Att det inte regnar betyder att det regnar plank, ett tunt sprött täcke av mikroskopiska regndroppar som faller likt dimma till marken.

REGN är berättelsen om en framtida miljökatastrof, en värld där det aldrig slutar regna.

Historien börjar sju år efter katastrofen, när livet åter har normaliserats och det eviga regnet ingår som en självklar del av vardagslivet. Utställningen på Galleri BOX består av en berättelse, en artist-bok med fem kapitel och 44 tryckta kort, ett arkiv av vardagsobjekt från regnområdet, 19 högläsningar, möten och diskussioner som sker under utställningsperioden.

Familjen: I ett utdömt hus bor en familj som desperat vägrar att överge sitt hem. Familjen tvingas på olika sätt rädda sig själva och huset från det eviga regnet och fukten. Med en obändig vilja försöker de lösa sina vardagliga problem.

Byn: I en by beslutar invånarna för att stanna kvar, och inte fly regnet. Genom att ingå i ett kollektiv skapar dom en framtid med andra traditioner, tekniker och en ekonomi som möjliggör ett liv i den nya vädersituationen. Alla är beroende av varandra och detta stärker band men det är också en grogrund för konflikter. Hur ska byn i längden klara anpassningen till ett kollektivt och annorlunda sätt att leva och verka?

Universitetet: Väder-anomalin är ett unikt tillstånd som ger ett stort nationellt och internationellt akademiskt intresse för området. Universitetet blir en samlingsplats för nydanande tankar och verksamheter, där folk från hela världen möts för att analysera och dra nytta av den unika situationen. Men det är också en distanserad samlingsplats, fylld av besökare som står i en rotlös relation till området.

Framtidsminne: En torr hund är en död hund. Regnet startar om både natur och kultur och ger alla nya kort gällande sin överlevnad.

Utställningen avslutas söndagen den 15 november med ett stort REGN-möte som samlar bildlärare, konstnärer och studenter för att diskutera och planera ett gemensamt deltagande i klimatmanifestation och den internationella demonstration som sker 29 november inför klimatmötet i Paris december 2015.

 

REGN är ett konstnärligt forskningsprojekt som drivs av konstnärerna Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve.

http://regn-rain.tumblr.com
https://www.facebook.com/REGN-RAIN-151101248301618/timeline
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=6185413

 

Program

Fredag 16 Oktober         Vernissage 18.00 – 21.00 Välkommen till REGN, en del i GIBCA extended 2015.

 

VATTEN (kort 1-9)

Lördag 17 oktober          Konstnärerna läser REGN för utställningen
Söndag 18 oktober         Hundägare läser REGN för hundar
Tisdag 20 oktober          Skuggkursdeltagare läser REGN för en grå himmel

 

FAMILJEN (kort 10-19)

Torsdag 22 oktober        Grannar läser REGN för övergivna hus
Lördag 24 oktober          Marinbiolog läser REGN för havet
Söndag 25 oktober         Barn läser REGN för föräldrar
Tisdag 27 oktober           Föräldralediga läser REGN för små barn

 

BYN (kort 20-29)

Torsdag 29 oktober       Forskare inom folkhälsa läser REGN för våtservetter
Lördag 31 oktober          Pensionär läser REGN för elev
Söndag 1 november       Byggföretagare läser REGN för mögel
Tisdag 3 november        Immigrant läser REGN för våt asfalt

 

UNIVERSITETET (kort 30-39)

Torsdag 5 november               18.00 – 19.30
Översvämningsoffer läser REGN för tid
En läsning, ett seminarium och ett samtal med Ateljé-kollektivet TRUMPETEN från Malmö. http://ateljetrumpeten.tumblr.com
Ingår som del i REGNS presentationer i PARSE forskningskonferens om tid.

http://parsejournal.com/>conference

Lördag 7 november                 Regionalutvecklare läser REGN för miljöintresserade konstnärer
Söndag 8 november                Mögelallergiker läser REGN för torr luft
Tisdag 10 november                Universitetslärare läser REGN för kunskap

 

MINNE (kort 40-44)

Torsdag 12 november    Bildlärarstudenter läser REGN för framtider
Lördag 14 november      Iscensätta Framtida Minnen, en worksop med Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve.
Söndag 15 november     Miljöaktivist läser REGN för klimatmötet i Paris

Utställningen avslutas söndagen den 15 november med ett stort REGN-möte som samlar bildlärare-studenter och konst-studenter, bildlärare och konstnärer för att diskutera och planera ett gemensamt deltagande i klimatmanifestation och den internationella demonstration som sker 29 november inför klimatmötet i Paris december 2015. Hur ska vi gemensamt hantera en natur som startar om, hur ska vi klara en framtid med en annan klimatsituation än idag?

BIOs:

Kajsa G. Eriksson arbetar som konstnär, designforskare och är universitetslektor i bild på HDK, Göteborg Universitet. Hennes konstnärliga intresseområde är det offentliga rummets informella och vardagliga sida fyllt av möten mellan främlingar. I sin avhandling “Concrete Fashion: Dress, Art, and Engagement in Public Space” utforskar hon offentliga rum genom performance där kläder agerar på olika sätt (2010). Under ett Artist in Residence på Stenebyskolan, Dals Långed, nov-dec 2010 startades och utvecklades projektet REGN tillsammans med konstnär Fredric Gunve. 2013 curaterade hon och Fredric Gunve utställningen ”vränga” på Motala Konsthall. Under 2013 grundade hon Vague Research Studios tillsammans med designer och forskare Lena T H Berglin. VRS är en fri och oberoende forskningsstudio som kombinerar performativa och konstnärliga processer i offentliga rummet med teknikologi och materialutveckling. Vague Research Studios nuvarande forskningsprojekt har titeln ‘Det Dolda’ som utforskar en vag teknik, materialiserat ljud och polyfona möten på gemensamma platser. Vague Research Studios ingår i nätverket international Gender and Design (iGDN) och har ställt ut på flera ställen i Europa under 2015. Se hemsidan www.vrstudios.se

Kajsa G. Eriksson
Tel:+46(0)709740154, mail: kajsageriksson@gmail.com

Fredric Gunve arbetar som konstnär och universitetslektor i bild på Göteborgs universitet. En viktig del i hans akademiska, pedagogiska och konstnärliga praktik är undersökandet och uppblandandet av gränsen mellan pedagogik, undervisning och konst. Denna gräns experimenterats sedan med genom olika performativitets- och tillblivelseteorier och praktiker för att skapa nya möjligheter, blandningar och kunskaper. I samarbete med Dr Elisabeth Belgrano (HSM, Göteborgs Universitet) och Jason Bowman (Valand Academy, Göteborgs Universitet) inledde han och driver det fakultetsgemensamma kollegiet Pǝ’fɔ:m(ǝ)ns – Performance/Performativitet http://konst.gu.se/fakulteten/fakultetskollegium/performance-performativity. Tillsammans med Kajsa G. Eriksson arbetar han med projektet REGN. Han har utvecklat och driver en digitala publikation och distributionskanal: http://chronicle-quest.education som hyser, utforskar och presenterar ännu inte namngivna kombinationer av konst och utbildningspraktiker.

Fredric Gunve
Tel:+46(0)705618761, mail: fgunve@gmail.com

Publikationer och filer

  • Ladda ner den publikationen som gavs ut i samband med vernissaget här (svensk version)
  • 1,6 MB
  • Hämta fil ( pdf )
  • Ladda ner den publikationen som gavs ut i samband med vernissaget här (engelsk version)
  • 1,6 MB
  • Hämta fil ( pdf )