Reaching The Known

Cecilia Hultman

Reaching the known är Stockholmsbaserade Cecilia Hultmans första separatutställning i Göteborg. I gränslandet mellan naturvetenskap och visuella beskrivningar visas tecknandet som ett självständigt precist repeterande med associationen som en potentiell bärare av mening bortom det teoretiskt rationella. Utställningstiteln ”Reaching The Known” anspelar på ett kapitel ur en bok om månen och Apollo-expeditionerna men också på tecknandet som ett sätt att närma sig ogripbarheter, abstrakt vetenskap och visuella möjligheter. Ett fysiskt konkret sätt att hitta alternativa och poetiska dimensioner av det välkända. I utställningen sammanförs bland annat tecknade versioner av månens ytstruktur och symboliskt laddade linjer. Utställningen inkluderar även text, där gesterna som föregått urvalet till viss del synliggörs.

Cecilia Hultman är född 1985, har en MFA från Konstfack 2014 och gick dessförinnan bland annat på Gerlesborgsskolan Bohuslän.

Välkomna på konstnärssamtal söndagen den 9e november 13.30, med Cecilia Hultman och Thomas Elovsson.
Mer information finns här.