Utställningssamtal

Cecilia Hultman och Thomas Elovsson

Välkommen på Söndag 9 november kl 13.30 till Box för samtal mellan utställande konstnär Cecilia Hultman och Thomas Elovsson, konstnär och lektor på Konstfack.

Med utgångspunkt i utställningen på Galleri Box låter Hultman och Elovsson precisionen leda vidare till ett mera associativt och fritt reflekterande kring såväl teckning, skulptur, presentation och hur olika delar kan fungera som enhet. Exempelvis; hur kan en tvådimensionell avbildning relatera till en fysisk motsvarighet, och kan man prata om poetiska dimensioner när materialet består av torra och precisa beskrivningar som till stor del utgår från naturvetenskapliga förlagor.

Utställningen är öppen som vanligt kl 12-16.

Reaching the known är Stockholmsbaserade Cecilia Hultmans första separatutställning i Göteborg. I gränslandet mellan naturvetenskap och visuella beskrivningar visas tecknandet som ett självständigt precist repeterande med associationen som en potentiell bärare av mening bortom det teoretiskt rationella. Utställningstiteln ”Reaching The Known” anspelar på ett kapitel ur en bok om månen och Apollo-expeditionerna men också på tecknandet som ett sätt att närma sig ogripbarheter, abstrakt vetenskap och visuella möjligheter. Ett fysiskt konkret sätt att hitta alternativa och poetiska dimensioner av det välkända. I utställningen sammanförs bland annat tecknade versioner av månens ytstruktur och symboliskt laddade linjer. Utställningen inkluderar även text, där gesterna som föregått urvalet till viss del synliggörs.

Välkomna!