Rapport från Skymningsbyråkratin

John Huntington

Skymningsbyråkratin är en samling händelser, föremål och experimentella strategier som utforskar administrationens underströmmar och byråkratins alternativa sidor. Projektet behandlar offentliganställdas kamp med olika administrativa system och presenterar nya skyddsåtgärder för att mota bort känslor av maktlöshet och etisk stress. Skymningsbyråkratin föreslår en motrörelse – en gemenskap av agerande tjänstepersoner som uppfinner olika metoder och tekniker för att undkomma frustration, skapa fredade zoner och hälla in värme i de vardagliga mellanrummen. Verken i utställningen utgör småskaliga, men samtidigt kraftfulla, ceremoniella handlingar presenterade i ett pedagogiskt format.

John Huntington (f. 1981, Göteborg) verkar i en konceptuell tradition uttryckt genom performance, skulptur, fotografi, text och installationer. Med olika former av interventioner och påståenden ifrågasätter han förgivettagna överenskommelser om vardagsliv, arbetsmiljöer, offentliga institutioner och politiska rum. Han är också medgrundare till de båda institutionerna Kanslibyrån och Frihetsförmedlingen.

Bild/image: “Anna Karin, personalhandläggare, Göteborgs universitet” / Foto:John Huntington