didn’t see it coming

Hanna Antonsson

Hanna Antonsson använder sig av kinetisk skulptur och fotografi med fågeltaxidermi som främsta material i sin konstnärliga praktik. Med skulpturala och fotografiska hybrider undersöker hon vad som sker i mötet mellan djur och maskin. Fågelvingen är ett återkommande motiv som ständigt möter nya material och som hon själv arbetar med att bevara och stoppa upp.

Alla fåglar i verken har dött naturligt, de allra flesta påkörda av bilar som sedan hittats vid vägkanten. Kollisionen är därför en naturlig tematik i hennes verk och även utgångspunkt för didn’t see it coming. I utställningen smälts roadkills och döda bildelar från vägdiket samman, två materiellt laddade symboler. Vingen kommer artificiellt till liv genom programmerade servomotorer och monteras på det objekt som en gång dödat dem.

Hanna Antonsson (f.1991) bor och verkar i Göteborg och har en kandidat i Konstnärligt fotografi från HDK-Valand.