EFFEKTIV KONST / EFFICIENT ART

John Huntington

Välkommen till ett samta mellan de tre konstnärerna Maddie Leach, Monique Wernhamn och John Huntington. Konversationen kretsar kring konstens påverkan på samhället, och olika sätt som den lyckas och misslyckas. I samtalet kommer vi att diskutera hastighet (När bör du vara snabb, när är det bra att vara långsam) fantasi (Hur används det fiktiva i ett medielandskap präglat av postsanningar?) risk (hur går det att arbeta med osäkerhet?) och ansvar (Har konstnärer ett särskilt ansvar?)

Samtalet hålls på Galleri Box, onsdagen 18 oktober kl 18.00, det är cirka en timme långt och på engelska. Samtalet spelas in och kommer finnas tillgänglig som ett BOX POD-avsnitt.

Konstnärerna som samtalar är: 

Maddie Leach, konstnär från Nya Zeeland, nu baserad i Lund och Göteborg. Hon är universitetslektor i konst vid HDK-Valand och har en doktorsexamen från Deakin University i Australien. Maddie är utbildad i skulptur och har under sin 25-årig karriär upprätthållit ett engagemang för nya former av offentlig konst och platsbaserad praktik. Hon arbetar just nu med ett fyraårigt forskningsprojekt om ett misslyckat offentligt konstverk på Lunds universitets campus. 

Monique Wernhamn, konstnär baserad i Göteborg. Hon har varit yrkesverksam de senaste 15 åren och arbetar med socialt engagerade, performativa och deltagande projekt. 2023 släppte Monique en bok om det åtta år långa projektet “The Sustainable Woman” som utforskar personlig hållbarhet, arbete och mänskligt värde. Hon är medgrundare till Källhult ett6, en konstnärlig plattform i Dalsland, med workshops, residensverksamhet mm.

John Huntington, Göteborgsbaserad konstnär som arbetar i en konceptuell tradition uttryckt genom performance, skulptur, fotografi, text och installationer. Med olika former av interventioner ifrågasätter hans konst förgivettagna föreställningar i vardagsliv, arbetsmiljöer och offentliga institutioner. Han är aktuell med utställningen “Rapport från Skymningsbyråkratin” på Galleri Box, vilken bearbetar administrationens alternativa sidor.