Centers of Gravity

Jan Lütjohann

Välkommen på vernissage fredag den 26 augusti kl 17-20.

Den som bär något blir ett med det som bärs. Kroppar som utvecklats för att lätt röra sig genom landskap tyngs av saker i förpackningar, väskor och paket. Objekten i denna oändliga logistik gör både våra liv möjliga samtidigt som de tynger oss. 

Utställningen tar upp vår kroppsliga förflyttning av föremål, tekniken att bära och vårt förhållande till de saker vi bär. Utgångspunkten för verken är de föremål och praktiker som förbinder kroppen med det som förflyttas. Träverken är gjorda med handverktyg och förindustriella metoder.

Jan Lütjohann (*1987, Kiel) är en skulptör och lärare från norra Tyskland som bor och verkar i Helsingfors. Hans skulpturer och installationer tar sig uttryck i verktyg, utrustning och arbetsytor. Han använder sig av förindustriella verktyg och föråldrad teknik i sin praktik för att reflektera över vad det är att arbeta med händerna i det samtida och framtida samhället. 

I samband med utställningen Centers of Gravity kommer Jan Lütjohann hålla i workshops som kombinerar träsnideri och den typ av friformssamtal som händer när händerna är upptagna. På workshopen använder (lär sig) deltagarna hantera knivar, tälja träpinnar som samlats in i staden och slipa knivarna med stenar som kan hittas i omgivningen. Workshops kommer att äga rum på 28/8, 11/9 och 25/9 från 13 till 15. Upp till sex deltagare kan anmäla sig genom: info@galleribox.se

Lütjohanns utställningen stöds av Konestiftelsen, Frame Contemporary Art Finland, Nida Art Colony och IASPIS – Konstnärsnämnden. 

www.janluetjohann.de