Samtal: Verkligheten/Box/Skogen – om samskapande

Ett eftermiddagssamtal på Skogen om att arbeta (konstnärligt) tillsammans.

Mia Rogersdotter
konstnär och styrelsemedlem, Verkligheten, Umeå

Annika Lundgren
konstnär och tillförordnad konstnärlig ledare, Skogen, Gbg

Gustav Lejelind
konstnär och koordinator, Box, Gbg

i samtal med Fredric Gunve
konstnär och universitetslektor, HDK, Gbg

~~~~

Medlemmar av tre konstnärsdrivna visningsställen samtalar om gemensamt skapande och arbete med utgångspunkt i Verklighetens utställning på galleri Box, Skogenskolan och sina egna konstnärliga praktiker.

Tänkbara beröringspunkter under samtalet:

-strategier för samskapande
-kollektiv eller gemenskap – på vilka sätt kan en grupp organisera sig?
-att ingå i en samtida ekonomisk struktur som grupp
-utmaningar och möjligheter för konstnärsdrivna plattformar och visningsställen
-produktionsförhållanden för gemensamt konstskapande

~~~~

tidpunkt: 11 maj, 16:00 -17:30
plats: Skogen
eftermiddagsfika serveras
samtalen förs på svenska/engelska