Performance: Children of the revolution?

Karin Sandberg och Vilda Kvist

Välkommen lördag den 16 december kl. 14:00

Performance: Karin Sandberg & Vilda Kvist – Children of the revolution?

Konstnärerna Karin Sandberg och Vilda Kvist uppmärksammar kommande generationers tankar kring framtiden i sitt första gemensamma verk Children of the revolution? Konstnärerna har tagit del av ungdomars funderingar genom intervjuer och workshops i skrivande. Med loopar, ekon och sång väver de ihop ung-barnens frågor och reflektioner om meningen med livet, om det nu alls finns någon. Till vem en ska ställa de stora frågorna, och vilka dessa frågor egentligen är.

 

Karin Sandbergs konst innehåller teman kring formandet av identitet och de/det marginaliserade där ingången till skapande utgår från statistik, skönlitteratur eller poesi.

Vilda Kvist arbetar med frågor kring formandet av historieskrivningen, både den personliga och den kollektiva. Hon intresserar sig för sanning som absurditet, hjältemod, röst och svulstig emotionalitet.