Performance: Children of the revolution?

Karin Sandberg and Vilda Kvist

Welcome Saturday December 16th at 2pm.

In their first collaboration, the two artists Karin Sandberg and Vilda Kvist note the ideas of the future seen from the eyes of the coming generation. Through interviews and writing workshops the artists have gained insight to the reflections and observations of youths.  The artists weave the questions and reflections about the meaning of life, if there even is one. To whom shall they ask the big questions, and what questions are they.

 

Karin Sandbergs konst innehåller teman kring formandet av identitet och de/det marginaliserade där ingången till skapande utgår från statistik, skönlitteratur eller poesi.

Vilda Kvist arbetar med frågor kring formandet av historieskrivningen, både den personliga och den kollektiva. Hon intresserar sig för sanning som absurditet, hjältemod, röst och svulstig emotionalitet.