Kopia Kopia Kopia

Simon Rydén och Hanne Mago Wiklund

 

Utställningen fortsätter t.o.m söndag 19 mars och kom i håg att Box numera även har öppet på fredagar. Välkommen!

Galleri Box presenterar duo utställningen Kopia kopia kopia med Hanne Mago Wiklund och Simon Rydén. Genom det open-call Galleri Box har, blir vi i styrelsen presenterade för en mängd konstnärskap, många som vi tidigare inte kände till, andra mer familjära och det är framförallt ett fantastiskt tillfälle för oss att upptäcka nya sammanhang och strömningar hos de sökande. Under antagningsarbetet uppstod en nyfikenhet inför de estetiska och tematiska kopplingarna mellan två intressanta unga konstnärsskap, Rydéns och Mago Wiklunds och vi är nu glada över att kunna presentera deras duoutställning.

KOPIA KOPIA KOPIA

Magos och Rydéns arbeten tar båda avstamp i undersökningar av oansenliga objekt men går därifrån skilda vägar. Mago arbetar med en keramisk avgjutning medan Rydén arbetar med en fotografisk process. Deras arbeten möts sedan återigen i de slutliga verkens intresse för skillnader och upprepningar/representation och repetition. Magos arbeten utgör här nästintill perfekta kopior av originalen återgivna i keramik medan Rydén intresserar sig för linjerna i en skrivares misslyckade avbildning.

Simon Rydén har en bakgrund inom fotografi och har under de senare åren intresserat sig för och undersökt vad som skulle kunna sammanfattas till den fotografiska gesten. Han tog sin MA i fotografi vid Akademin Valand 2015. Simon har bland annat ställt ut på Galleri Mors Mössa (2015) och Konsthallen (2015). Han har erhållit projektbidrag från Konstnärsnämnden (2012), tilldelats Mannheimer Award (2015) och Iaspis residensstipendium (2016).

Hanne Mago Wiklund är bosatt och verksam i Stockholm, med en MFA från Konstfack i keramik & glas. Två viktiga aspekter i hennes arbete är transformation och materialitet, en keramisk trompe l’œil. Hanne har bland annat ställt ut under World Design Capital 2016 i Taiwan, Avesta Art (2015) Ung svensk Form (2014/15) Charlottenborg Spring Exhibition (2014) och mottagit Konstnärsnämndens assistentstipendium (2014).

www.hannemagowiklund.com

 

 

Publikationer och filer