Ellipsis

Ylva Carlgren och Tomas Lundgren

Galleri Box presenterar duo utställningen Ellipsis med Ylva Carlgren och Tomas Lundgren. Genom det open-call Box har, blir vi i styrelsen presenterade för en mängd intressanta konstnärskap, många som vi tidigare inte kände till, andra mer familjära och det är framförallt ett fantastiskt tillfälle för oss att upptäcka nya sammanhang och strömningar hos de sökande. Så var det med konstnärerna Ylva Carlgren och Tomas Lundgren, då styrelsen blev otroligt nyfiken på vad som skulle ske om man sammanförde de båda i en duo utställning. Till vår förtjusning tackade båda ja till vårt förslag.

ELLIPSIS

I utställningen Ellipsis möter vi två konstnärskap som båda tar avstamp i ett processbaserat och beräknande måleri där förfluten tid kapslas in i gråtoner.

Ylva Carlgren arbetar med akvarellmåleri. Arbetet är experimentellt och systematiskt. Hon målar icke-föreställande i gråskala och utgår från elementära former. Cirklarna, linjerna och rymden i hennes målningar är försöksobjekt och projektionsytor där ljus och skuggor möts.

Metoden står i centrum för Carlgrens praktik, och dikterar villkoren för hur målningarna ska se ut. Genom ett kontrollerat skiktmåleri strävar hon efter att utplåna alla spår av penseldrag. Arbetet med ett verk och de problem som uppstår ger upphov till nästa verk. Det är en repetitiv process, och ofta görs samma målning om och om igen, i olika format. I utställningen på Galleri Box visas tre stora verk i akvarell där cirkelformen står i centrum för ett ödsligt ljusspel.

Tomas Lundgrens verk lyfter fram spår och fragment ur historien. Med utgångspunkt i olika vetenskapliga, konstnärliga och historiska bildsamlingar undersöker och återskapar Lundgren bilder i en metodisk och tidskrävande måleriteknik.

Serien Skull utgår från ett fotografi från en arkeologisk utgrävning där fotografen håller upp ett kranium för dokumentation. Verket anspelar på en memento mori-tradition och består av en rad målningar i samma format, med ett upprepat motiv. Varje del i serien är utförd över en dag och med ett lager oljefärg, vilket medför att målningarna varierar i ton och kontrast.

Ylva Carlgren är född 1984 i Luleå och är numera bosatt och verksam i Stockholm. Hon tog examen från Akademin Valand 2012 och mottog samma år stipendier från Eric Ericssons stiftelse samt Stiftelsen Anna Lisa Thomson till minne. Carlgren är representerad av Galleri Steinsland Berliner i Stockholm.

Tomas Lundgren är född 1985 och är bosatt och verksam i Göteborg. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och Akademin Valand, där han tog examen 2013. Lundgren har haft separatutställningar på bland annat Moderna Museet Malmö, Färgfabriken och Galleri Thomas Wallner. 2014 mottog han Fredrik Roos Stipendium och 2016 Beckers Konstnärsstipendium.

www.ylvacarlgren.com
www.tomaslundgren.com