The Spheres

Conny Karlsson Lundgren

THE SPHERES
Conny Karlsson Lundgren

Presently we will hear Music of the Spheres, see star systems happenings of the Universe, to remind us of eternal truth, beauty, infinity.

Den tysk-amerikanska ultra-modernisten Johanna M. Beyer (1888–1944) komponerade Music of the Spheres 1938, tänkt som ett interludium i hennes orealiserade politiska opera Status Quo. Stycket som är komponerat för ”three electrical instruments or strings” är bland de första någonsin komponerade för elektriska instrument, och det absolut första i sitt slag skrivet av en kvinna. Endast en känd elektronisk rekonstruktion existerar. The Spheres är iscensatt av Conny Karlsson Lundgren i samarbete med en mindre holländsk stråkensemble och är den första framförda och filmade stråkversionen av den korta musikpassagen. The Spheres består förutom av en filmad performance, också av en serie omtolkningar och gestaltningar av det komponerade styckets ”biografi”, baserat på referens- och arkivmaterial relaterat till den politiska operans ursprung. Tillsammans bildar de ett narrativ kring förgänglighet, sorg och avbrutna visionära idéer. The Spheres producerades under Karlsson Lundgrens vistelse vid Van Eyck Academie Studio Research Program i Maastricht, Nederländerna.

Conny Karlsson Lundgren (f. Västervik) är konstnär och baserad i Stockholm. I sitt konstnärskap fascineras han av det efemära, till synes tillfälliga spår och ögonblick som tillsammans bildar större sammanhang. Med film, text, bild och dokument fokuserar han på en ickelinjär associativ historieskrivning som utforskar gränser mellan en social, politisk och privat identitet. Karlsson Lundgren tog sin MFA i Fri konst vid Valand konsthögskola och har de senaste åren ställt ut aktivt i både i Sverige och internationellt och var en av stipendiaterna vid IASPIS ateljéprogram i Stockholm under 2013. I vår är han dessutom aktuell med grupputställningen The Image Generator på Extra City Kunsthall i Antwerpen samt ett nyproducerat verk för The White House på Västerbotten Museum i Umeå. För närvarande vistas han i Köpenhamn som en del av The FAIR Residency Program på Fabrikken.

www.connykarlsson.se

 

Vernissage Fredag 12 februari kl 18:00-21:00

Publikationer och filer

  • Ladda ner publikationen som gavs ut i samband med utställningen
  • 690,1 KB
  • Hämta fil ( pdf )