Solfall

Anna Lamberg

Anna Lambergs utställning Solfall tar sin utgångspunkt i mentalt mörker. Genom att bygga upp fysiska modeller av mentala platser eller rum, som hon sedan fotograferar, försöker Lamberg visualisera känslor som är svåra att sätta ord på. Modellerna är ett försök att skapa en bild av platser inom oss, som är osynlig för andra. Solfall kretsar kring mörker och ljus som om vartannat försvinner och kommer tillbaka. De flygande objekten i utställningen föreställer sig Anna som fjärilar. De kan ses som något vackert, som ett tecken på ljus och vår, medan det finns nattfjärilar som oftare anses obehagliga, som låter och är som svarta skuggor. Lambergs fjärilar är en blandning, skapade i textilier som innehåller vackra färger, men sedan svartmålade. I det innersta rummet visas filmen Tick tack. Musiken kommer från låten Tick of the Clock, som är gjord av Chromatics.

Anna Lamberg, konstnär, scenograf och fotograf. Jag utforskar rum, både fysiska och mentala rum, ofta rör jag mig kring existentiella frågor såsom minne, förlust och rädsla. För mig är det viktigt att försöka jobba med en utställning på flera plan, så att besökaren får en helhets upplevelse av den känslan jag är ute efter, därför jobbar jag med flera medium samtidigt såsom fotografi, video, objekt, ljud, ljus och collage. Ofta använder jag mig av starka färgerna och glittriga material i mina verk, men under den vackra ytan försöker jag alltid att skapa en oro och ett mörker. Det som intresserar mig är inte det vackra, utan det svarta och svåra, det som händer när fasaden krackelerar.

www.annalamberg.com

Utställningen görs med stöd av Göteborgs Stads Kulturnämnd. Tack till Linda Tedsdotter, David Möllerstedt och Galleri Box.

Med stöd från

Publikationer och filer

  • Ladda ner foldern som gavs ut i samband med vernissaget.
  • 435,0 KB
  • Hämta fil ( pdf )