Freikörperkultur

Tobias Sjöberg


I utställningen Freikörperkultur (Frikroppskultur) behandlar Tobias Sjöberg idéer om nakenhet utifrån ett metaforiskt, filosofiskt och poetiskt perspektiv. Utställningstiteln refererar till Sjöbergs utforskande av olika perspektiv och betydelser av nakenhet, kanske framförallt genom att understryka kroppen som befriad/frigjord från något. Hans icke-avbildande position befriar den nakna kroppen från sin konsthistoriska relation till illustration och kroppslighet. Istället för att diskutera det nakna som fångad rörelse, avklär och blottlägger hans performativa och ofta efemära verk olika sorters gränser och gränsöverträdelser.
Sjöbergs arbeten lämnar både materiella och immateriella spår, en linjär tankegång som utgår ifrån taktilitet och rörelse och resulterar i en proprioceptiv upplevelse. Något som, trots sin flytande karaktär, inte direkt försvinner men snarare gräver sig in i oss och söker efter vad som återstår av det sedda och vad som förblir osett. Vad återstår när de konstruktioner, hållpunkter, riktlinjer och gränsdragningar, som man tidigare sökt förhålla sig till, demonteras?

Text: Kristina Lindemann

 

 

Tobias Sjöberg (f.1979) bor och verkar i Stockholm. Hans arbete omfattar performance, måleri och skulpturala objekt. Under de senaste åren har han kommit att närmat sig begrepp som gräns, begränsning och gränslöshet, både utifrån mentala, sociala och filosofiska perspektiv men också genom olika former av materiella aspekter, genom ett materials övergång från ett tillstånd till ett annat. Sjöberg har länge arbetat med olika former av förenande och isolerande akter och de – ofta osynliga gränser vi drar där emellan. Situationer där enskildheter uppgår i varandra, eller där man, utifrån ett socialt perspektiv ingår i ett gemensamt ”vi” och samtidigt skapar en gräns mot omvärlden.

För mer information: www.tobiassjoberg.nu

Publikationer och filer

  • Här kan du ladda ner pdf-versionen av den katalog som publicerades i samband med vernissagen
  • 2,3 MB
  • Hämta fil ( pdf )