Samtal om konst och odling som uttryck och deltagande i stadsrummet

Malin Lobell och Sara Danielsson

Varför stadsodling idag? Vilken roll kan konstnärliga uttryck och metoder ha för att skapa delaktighet och ta vara på medborgarinitiativ? Vilka problem och möjligheter kan uppstå när man stadsodlar?

Under Malin Lobells utställning på Galleri Box bjuder hon in Sara Danielsson att tillsammans visa bilder och samtala kring erfarenheter och projekt som rör odling i staden.

 

Sara Danielsson är inredningsarkitekt och designer som arbetar med fokus på medborgarinitiativ och stadsodling som ett sätt för stadens invånare att själva vara med och påverka sin stadsmiljö. Detta har hon arbetat med i ett flertal projekt, bland annat genom att skriva en handbok för stadsodling, delta i forskningsprojektet Mellanplats och driva projektet Grön Produktion på Mistra Urban Futures. www.mellanplats.se, www.designstories.se, www.saradanielsson.se

Malin Lobell arbetar konstnärligt med växternas roll i staden och har ofta ett deltagarbaserat fokus. Hon har varit med att starta nya nätverket Stadsodling Stockholm och är en av initiativtagarna till plattformen ArtAgent vars syfte är att stärka deltagarbaserad, självorganiserad och situationsspecifik konst. Boken Att ställa ut i någon annans huvud- om dialog och konstnärliga processer gavs ut på ArtAgentPress i jan 2013.
www.artagent.info
www.malinlobell.se

Utställningen Under Kontroll av Malin Lobell pågår t.om 9 juni.