Under kontroll

Malin Lobell

UNDER KONTROLL AV MALIN LOBELL

Kan växter bli politiska? Ett set fröpåsar innehåller både instruktioner för blomstergraffitti och lyfter fram genmodifierade växter som avslöjar landminor. Under separatutställningen på Galleri Box visar Malin Lobell metoder för olika gröna interventioner i det offentliga rummet. Med verken Flytta skog, Tagging with liquid manure, I have a plan(t), Take a walk with the park uppmanar hon besökaren till aktivitet i stadsrummet. Genom att bjuda in betraktaren till deltagande och utförande av en serie aktioner skapas dialog både kring konst, det offentliga rummet och växternas roll för vår miljö. Hon arbetar med ett poetiskt, konceptuellt och kritiskt förhållningssätt, där deltagarperspektiv, människans relation till naturen och växternas betydelse är central.

Utställningens titel; Under Kontroll av Malin Lobell, syftar på det vi inte kan kontrollera; invasiva växter som tar för sig och blir obekväma. Titeln syftar till vad som får växa var i stadsrum och trädgårdar vilket även på olika sätt lyfts fram i verken De har ett namn och i serien Ätbara ogräs.

På Armémuseum i Stockholm pågår under sommaren Täppan i beredskap som belyser odling i staden under beredskapstiden och i framtiden. Malin Lobells verk Matsoldater ger form åt odlingen.

Malin Lobell är utbildad på Konsthögskolan Valand. Hon har även studerat både växtkunskap och grafisk form, vilket är synligt i hennes konstnärskap idag. Hon har varit med att starta nya nätverket Stadsodling Stockholm och är en av initiativtagarna till plattformen ArtAgent vars syfte är att stärka deltagarbaserad, självorganiserad och situationsspecifik konst. Boken Att ställa ut i någon annans huvud- om dialog och konstnärliga processer gavs ut på ArtAgentPress i jan 2013.

http://www.omkonst.com/13-west-side-goteborg.shtml

www.artagent.info

www.malinlobell.se

Vernissage Lördagen 11e maj, 12:00-16:00