Swedish meatball, Swedish snus. Design: Prins Carl Philip och andra nya designprodukter

Björn Kjelltoft

Björn Kjelltoft har intresserat sig för konsumtion och produktion av konst och design, ända sedan sitt första år som elev på Konstfack. Kjelltoft pekar på hur politik, makt och kanske även försök till makt, låter sig gestaltas i form av det populära mönstret, den ”fräcka” dekoren eller i en massproducerad signatur på bordstabletten. Utöver detta fungerar Kjelltofts skulpturer analogt med föremålen för hans appropriationer: som dekorativa objekt, och manifesterar en nyfikenhet på den estetik som dominerar -och domineras av- den svenska medelklassen.

Text: Charlotte Wandt

Med stöd från Göteborgs stads kulturnämnd.

 

Med stöd från