The Vegetable Lamb and Other Ravishing Stories from the Past

Ida Pettersson

Ida Petterssons utställning har anknytning till vetenskap, falsarier och mytbildningar med tragiska öden. Här finns ett romantiskt drag med en längtan till naturen där historier från svunna tider flyter upp till ytan och blandas med idéer om samtiden.

En av berättelserna utgår från myten om The Vegetable Lamb, till hälften djur och till hälften växt. Det sägs att den växte från marken ifrån sin navel och var oförmögen att flytta sig från sin plats. Den livnärde sig endast på det gräs som växte på marken runt dess fötter och när detta tog slut svalt den ihjäl. En annan berättelse handlar om nyligen upptäckta Tahina spectabilis, en jättepalm som dyker upp endast vart femtionde år och när den nått sin fulla längd blommar sig själv till döds. I utställningen visas foto, skulptur och teckning.

www.idapettersson.com

Välkommen på vernissage fredagen den 9 september kl 18-21