Still Lives 8

Mats Eriksson, Ann Eringstam, David Molander, Agnes Thor, Ida Borg och Linda Hofvander

STILL LIFES är en grupputställning på Box med sex fotografer, kuraterad av June Lassesson, Sarah Schmidt och Hendrik Zeitler.

Frånvaron av ett självklart subjekt fungerar som utställningens gemensamma nämnare och har även varit utgångspunkt för valet av bilder . Titeln STILL LIFES åberopar den gamla traditionen av stilleben, vilken oftast har haft till uppgift att påminna betraktaren om en högre makt och livets förgänglighet. Innan 1700- talet hade stilleben enbart en religiös och allegorisk symbolism, men har senare ofta kommit att innefatta vardagliga saker och landskap i en artificiell miljö.

Mats Eriksson – Arkitektur som provokation Jakriborg

Jakriborg kan ses som en avvikelse från det normala och det som anses svenskt. Förverkligandet har varit möjligt på grund av att ingen nationell eller lokal myndighet varit inblandad i utformningen eller konstruktionen. Initiativet och visionen kommer från två byggherrar , Jan och Krister (Ja+Kri) som erbjuder bostäder som ”folket vill ha” i en halvt artificiell hemtrevlig idyll. Långt från betongbrutalismen i de nya städerna och långt bortom konsensus i svensk arkitektur.
http://www.matseriksson.net/

Ann Eringstam – ESCAPE TO REALITY

Eringstam behandlar ofta filmens utopiska bild av människan. Konstverken kontrasterar mot de ideala men orealistiska bilderna av den fiktiva verkligheten med våra egna tankar om verklighet, norm och identitet. Bildserien Escape to reality handlar om de roller vi tar på grund av vår kultur , hur vi har uppfostrats och mediernas påverkan på våra liv. Bilderna består av en konstgjord verklighet fylld med symbolik och stereotypa bilder . De fokuserar på hur vi, med hjälp av en stark vilja, kan bryta våra invanda rutiner och mönster.
www.anneringstam.se

David Molander – Bås/ BOOTHS

”Genom en raspig högtalare ber hon mig upprepa vad jag sagt. Jag petar in en sedel genom luckan. I ögonvrån står någon bakom den gula linjen i golvet. Jag ser min egen reflektion luta sig närmare glaset för att kunna läsa hennes läppar . Hon sprakar till i mikrofonen och högtalaren skräller igen. En biljett kommer tillbaka genom luckan. För en sekund nuddar jag hennes fingerspets innan vårt möte är över . Bakom mig kliver någon över gränsen och går fram.”
www.davidmolander.com

Agnes Thor – Versailles mon amour

”Det har sitt pris att inte se nuet, dofter förloras, hörseln övertas av ett statiskt brus, men i min värld möter jag en annan ung kvinna, Marie A. 230 år skiljer oss åt, hon var drottning, jag är en helt vanlig tjej, vi båda unga tonåringar förklädda i kvinnokroppar . I mitt letande efter henne gör jag ett försök att förstå mitt eget lidande. Våra känslor är i grunden lika fastän tiden skiljer oss åt.”
www.agneskarin.se

Ida Borg – MAYFLY nr 3

www.idaborg.com

Linda Hofvander – Vi vet vad som kommer att hända/THE OUTCOME IS CERTAIN

Sandslottet alltför nära havet, vågorna och hotet om förstörelse. Den perfekta platsen? Att avbilda ett berättande, inte en berättelse – en rebus. Diptyken visar två olika tidpunkter , två olika ljus. Ett ständigt skeende, vi vet vad som kommer att hända.
www.lindahofvander.com

Vernissage: Fredag 8 oktober, kl. 18 – 21