IASPIS Artist-in-Residency

Galleri Box tar över ordförandeskapet för Iaspis-gruppen Göteborg.

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Iaspis har regionala residens i Sverige kring vilka de samarbetar med lokala Iaspisgrupper.
Varje år erbjuds två tremånaders vistelsestipendium för internationella konstnärer i Göteborg.
Residenset är förlagt till en av Konstepidemins gästateljéer.

Iaspisgruppen i Göteborg förser Konstnärsnämnden med förslag på konstnärer att bjuda in.
Beslut tas av en delegation ur Bildkonstnärsfonden, vid något av deras fyra årliga möten.

Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar förslag på internationella bild-/formkonstnär att bjuda in.
Förslag kan delges gruppen under nästa open call som är mellan 1:a – 25:e februari.

Vistelsen avser tre månader. Inbjuden konstnär beviljas resebidrag och ett stipendium på 15 000 kr/månad för uppehälle.
Konstnären får tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad.

Konstepidemins residensverksamhet och Iaspis-gruppen kommer att stödja konstnären för att utbytet med kollegor och den lokala konstscenen ska bli så berikande som möjligt!

För att föreslå en konstnär, skicka gärna en kort presentation av konstnären (max en A4) och eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg, samt adress till hemsida om sådan finns. Konstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in.

Notera gärna att Iaspisgruppen söker en konstnär som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.

Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg.
Vid beviljat förslag bekostas resa och logi av Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren.

Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök finns här.

För frågor kontakta Rickard Eklund via iaspisgbg[at]galleribox.se

Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, Konstepidemin, Galleri 54 samt Galleri Box som också är sammankallande.

Galleri Box (Samordnande) – Rickard Eklund

ICIA – Anna Bloch 

Röhsska – Nina Due 

Galleri 54 – Ilona Huss Walin & Olle Andersson 

Konstepidemin – Tomas Ferm & Meira Ahmemulic 

GIBCA  – Ioana Leca 

Röda Sten – Mia Christersdotter Norman & Michelle Boynton 

Akademin Valand – Niklas Östlind 

Göteborgs Konsthall – Stina Edblom 

Göteborgs Konstmuseum – Anna Hyltze 

Med stöd från