IASPIS Artist-in-Residency

UTLYSNING

IASPIS-gruppen Göteborg vill ha in namnförslag på internationella konstnärer inom form- och designområdet som inom ramen för International Artists Studio Program In Sweden kan få ett tremånaders arbetsstipendium i Göteborg i en av Konstepidemins gästateljéer.

Två konstnärer varje år bjuds in genom International Artists Studio Program In Sweden/Göteborg (IASPIS/Gbg).

IASPIS-gruppen Gbg föreslår gemensamt denna gång två konstnärer från form-och designområdet för ateljévistelse och beslut tas sedan av en delegation från Konstnärsnämnden i Stockholm, som står för finansiering av resor och stipendier till den gästande konstnären.

Vistelsen avser denna gång mars – maj våren 2019. Design/formkonstnären kommer att få ett stipendium på 15 000 kr/månad för uppehälle och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad. Konstepidemins residensverksamhet och Iaspis-gruppen kommer att stödja konstnären för att få ut så mycket som möjligt av sin vistelse.

Förslag på internationell Iaspis-konstnär skickas per mail till iaspisgbg@galleribox.se

Förslaget för våren 2019 ska vara inne senast 6:e Maj 2018.

För att föreslå en konstnär som arbetar inom form och design för kommande residensperiod så skicka en kort presentation med omständigheterna för denne att komma och arbeta i Göteborg.

Förslaget skall innehålla:
– Fullständiga adress- och kontaktuppgifter till både föreslagen formkonstnär och förslagsställare.
– Hänvisning till hemsida eller onlineportfolio (även bifogad portfolio under 6mb går bra)
– Kort presentation av formkonstnären max. 500 ord
– Beskrivning av eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg.
– Förslag på andra bild och formkonstnärer som det är planerat att den besökande formkonstnären kan komma att träffa.
– Observera att den föreslagna formkonstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in så denne känner till omständigheterna för residenset.

Iaspis-gruppen söker en design/formkonstnär som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.

Utöver pågående utlysning så går det också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg.
Vid beviljat förslag bekostas resa och logi av Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren.
Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök: http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=15979
Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, HDK, Galleri Four, Konstepidemin, Galleri 54, samt Galleri Box som också är sammankallande.

 


Galleri Box tar över ordförandeskapet för Iaspis-gruppen i Göteborg.

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. (www.iaspis.se)

Iaspis har regionala residens i Sverige kring vilka de samarbetar med lokala Iaspisgrupper.
Varje år erbjuds två tremånaders vistelsestipendium för internationella konstnärer i Göteborg.
Residenset är förlagt till en av Konstepidemins gästateljéer. 

Iaspisgruppen i Göteborg förser Konstnärsnämnden med förslag på konstnärer att bjuda in.
Beslut tas av en delegation ur Bildkonstnärsfonden, vid något av deras fyra årliga möten. 

Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar förslag på internationella bild-/formkonstnär att bjuda in.


Vistelsen avser tre månader. Inbjuden konstnär beviljas resebidrag och ett stipendium på 15 000 kr/månad för uppehälle.

Konstnären får tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad.

Konstepidemins residensverksamhet och Iaspis-gruppen kommer att stödja konstnären för att utbytet med kollegor och den lokala konstscenen ska bli så berikande som möjligt!

För att föreslå en konstnär, skicka gärna en kort presentation av konstnären (max en A4) och eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg, samt adress till hemsida om sådan finns. Konstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in.

Notera gärna att Iaspisgruppen söker en konstnär som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.

Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg.
Vid beviljat förslag bekostas resa och logi av Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren. 
Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök: http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=15979

För frågor kontakta Rickard Eklund via iaspisgbg[at]galleribox.se
Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, Konstepidemin, Galleri 54 samt Galleri Box som också är sammankallande.
Galleri Box (Samordnande) – Rickard Eklund
ICIA – Anna Bloch
Röhsska museet – Nina Due
Galleri 54 – Ilona Huss Walin & Olle Andersson
Konstepidemin – Tomas Ferm & Meira Ahmemulic
GIBCA  – Ioana Leca
Röda Sten – Mia Christersdotter Norman & Michelle Boynton
Akademin Valand – Niklas Östlind
Göteborgs Konsthall – Stina Edblom
Göteborgs Konstmuseum – Anna Hyltze

Med stöd från