IASPIS Artist-in-Residency

IASPIS-gruppen Göteborg vill ha in namnförslag på en internationell konstnär som inom ramen för International Artists Studio Program In Sweden kan få ett tremånaders arbetsstipendium i Göteborg i en av Konstepidemins gästateljéer under perioden augusti – oktober hösten 2018.

Två konstnärer varje år bjuds in genom International Artists Studio Program In Sweden/Göteborg (IASPIS/Gbg). Förslag på internationell Iaspis-konstnär utlyses två gånger per år, vår och höst.

IASPIS-gruppen Gbg föreslår gemensamt två konstnärer för ateljévistelse, beslut tas sedan av en delegation från Konstnärsnämnden i Stockholm, som står för finansiering av resor och stipendier till den gästande konstnären.

Vistelsen avser denna gång augusti – oktober hösten 2018. Konstnären kommer att få ett stipendium på    15 000 kr/månad för uppehälle och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad. Konstepidemins residensverksamhet och Iaspis-gruppen kommer att stödja konstnären för att få ut så mycket som möjligt av sin vistelse.

Förslag på internationell Iaspis-konstnär skickas per mail till iaspisgbg@galleribox.se

Förslaget för hösten 2018 ska vara inne senast 25 februari 2018.

För att föreslå en konstnär, skicka gärna en kort presentation av konstnären (max en A4) och eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg, samt adress till hemsida om sådan finns. Konstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in.

Iaspis-gruppen söker en konstnär som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.

Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg.

Vid beviljat förslag bekostas resa och logi av Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren.
Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök: http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=15979

Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, HDK, Galleri Four, Konstepidemin, samt Galleri Box som också är sammankallande.

 

Med stöd från