Maria Andersson och Nancy Atakan – Marking a Shift

Utställningen Marking a Shift söker efter spår av kulturella utbyten. Med serendipitet som metod, en öppenhet för oavsiktliga och lyckosamma [...]